Det som man mäter, det blir gjort, brukade vi säga på mitt gamla jobb. Det bär dit det bär, sade alltid min gamla mamma. Kombination av de två sanningarna kan vara förödande.

Siffror ljuger inte, men det gör ofta de som är satta att uttolka dem. Inte medvetet kanske, men politik, vilda förhoppningar eller bristande analysförmåga leder ofta till grova missbedömningar och beslut som går stick i stäv mot uppsatta mål och intentioner.

”Nu ska vi spara på konsultkostnader”, läser man då och då när någon stor organisation hamnat i knipa. Det borde heta att man ska skynda på programutvecklingen och öka kvaliteten. Har vi någonsin hört någon säga: ”Nu måste vi skaffa oss de bästa utvecklarna vi kan få och vi garanterar leverantörerna en god marginal bara de håller kvaliteten?”. I andra fall snålas det på verktyg som kan öka produktiviteten medan villigheten att köpa konsulttimmar förefaller oändlig.

Sänder man en generalorder om att minska konsultkostnader till en nitisk inköpsavdelning är det precis vad de gör. Uppdraget slutförs och kostnaden går ner initialt. Sedan uppdagas det att man fått en sämre leverans och någon annan budget får så småningom sota för de goda intentionerna.

Man silar några miljoner här och sväljer andra miljoner på något annat ställe. Brådskan med att spara pengar på kort sikt gör att man inte hinner spara stora pengar på lång sikt.

Programföretag har sina egna digra syndaregister och entreprenörer likaså. Om man som jag håller på med båda fenomenen är man marinerad i synd och har sannolikt förbrukat sin rätt att i krönikeform förmana andra.

Jag vill likväl beklaga mig över några av programmakandets och entreprenörskapets olika vedermödor.

Stora utvecklingsprojekt är ett område där det räknas fel. En gammal chef sade ofta: ”Jag brukar ta den tidsuppskattning utvecklarna ger, dubbla den och lägga till lite extra”.

Min erfarenhet är att det ibland är för snålt tilltaget. Det är bara att le förläget när man dammar av gamla utvecklingsplaner och tidsestimat.

jag har sparat den största felräkningskällan till sist: entreprenörers långtidsprognoser. Jag har sett otaliga prognoser från startups som säger att de ska nå etthundra miljoner i omsättning på tre fyra år. Den prognosen missar ofta med faktorn 10. De 100 miljoner man skulle ha nått inom tre år blir ofta bara tio miljoner – oavsett vilken valuta man räknat i.

Vikten av matematikutbildning framhålls ständigt i debatten. Många med mig lider av stora kunskaps- och färdighetsluckor i räknekonsten. Förmågan att räkna andragradsekvationer och derivator är sedan länge avdomnad. Men med snabbhet i huvudräkning, någorlunda förståelse för statistik och insikt om verkligheten bakom siffrorna kan man hanka sig fram i en komplicerad värld.

Politiska överväganden och vilda förhoppningar får vi leva med.