I ett brev till ETSI skriver Apple att telekomindustrin saknar enhetliga licensregler för många patent som krävs för mobiltillverkning och föreslår nya nivåer på licensavgifter, enligt Wall Street Journal.

Viktiga patent blir ofta officiella standarder och lyder då under de så kallade Frand-bestämmelserna, för rättvisa och icke-diskriminerande licensvillkor. Men Apple anser att det är oklart vad som menas med rättvist och icke-diskriminerande. Något som lett till vågen av patentstrider mellan mobiltillverkarna.

"Det är uppenbart att vår bransch saknar ett enhetligt förhållningssätt till Frand-principerna inom mobilstandarder", skriver Bruce Watrous, Apples chef för immateriella rättigheter, i brevet som är daterat den 11 november förra året. Apple vill även att möjligheten att kräva försäljningsstopp av produkter det tvistas om tas bort.

ETSI, European Telecommunications Standards Institute, är ett organ som skulle kunna bringa reda i patenthärvorna, det grundades i slutet av 1980-talet på initiativ av EU-kommissionen och ligger bakom standarder som gsm och umts.

Samtidigt väntas Google enligt Wall Street Journal skicka brev till dussintals standardorganisationer för att förmå dem att se till att Google får licensiera ut Motorolas viktiga patentportfölj under rimliga villkor. Googles köp av Motorola är under granskning av europeiska konkurrensmyndigheter, som ska presentera sin slutsats senast nästa vecka.

Fakta

  • Så sent som i går kom det fram att Motorola kräver licensavgifter i storleksordningen 2,25 procent av omsättningen för de patent som Apple använder i tillverkningen av Iphone och Ipad. Den nivån skulle innebära avgifter på 1 miljard dollar bara för Iphone under 2011.
  • Förra veckan stoppade Apple tillfälligt försäljningen av Iphone och Ipad i sin tyska nätbutik, efter att en lokal domstol gett Motorola rätt i sitt krav på ett försäljningsförbud.