Konsultföretaget KPMG har frågat 375 personer med höga positioner på ekonomiavdelningar på svenska företag vad de tycker om sina ekonomisystem. Eftersom 54 procent av de tillfrågade är ekonomichefer och 28 procent redovisningschefer ligger det en hel del tyngd i omdömet.

Totalt figurerar 54 affärssystem, eller ekonomisystem som är det begrepp som används, i undersökningen. Det mest förekommande systemet är SAPs, med 55 svar, följt av Agresso med 38 och Lawson M3 med 35.

Fokus i undersökningen ligger på ekonomifunktioner, även om de system som tas upp är affärssystem med fler funktioner än så.

I bedömningen av funktionalitet får svenska Monitor högst medelbetyg med 3,8 på en femgradig skala, följt av Visma Business och Microsofts Dynamics Nav med 3,5. Sämst betyg får ASW med 2,7. Medelbetyget är 3,3. Monitor får bäst betyg i samtliga tre underkategorier: huvudbok, reskontror och rapportering.

– Det är lite överraskande att Monitor får så bra betyg. Men det är tydligt när man pratar med Monitors kunder att företaget lyssnar på dem, säger Henrik Frimodig, ansvarig för tjänster för it-styrning på KPMG i Sverige.

Spelar det någon roll att Monitor är fokuserat på en bransch, tillverkande industri? Blir det lättare att lyckas då?

– Ja, det är enklare. Det blir svårare för en leverantör som SAP som försöker täcka in alla processer.

Mest noterbart jämfört med den förra undersökningen som gjordes 2009 är att Maconomy gått framåt och Oracles, före detta JD Edwards, system Enterpriseone gått tillbaka.

Undersökningen omfattar fler områden än bara bedömningar av systemen. Är det något som är speciellt noterbart?

– Kunderna tycker att den största utmaningen är att påverka leverantörerna. Det bör leverantörerna ta åt sig, säger Henrik Frimodig.

Jämfört med den förra undersökningen tycker kunderna även att systemen behöver uppdateras oftare. 2009 ansågs var femte år optimalt, nu är det var tredje eller fjärde år som gäller.

Fakta

Snittbetyg för funktionalitet, på en femgradig skala

1. Monitor 3,8
2. Visma Business 3,5
2. Microsoft Dynamics Nav 3,5
4. Visma Control 3,4
4. Agresso 3,4

Källa: KPMG