Under det fjärde kvartalet mer än fördubblade Linkedin företagets omsättning, från 81,7 miljoner dollar samma period året innan till 167,7 miljoner dollar. Bättre än analytikernas förväntningar på 160 miljoner dollar.

Nettointäkterna landade på 6,9 miljoner dollar, en ökning med 30 procent från samma period föregående år då nettointäkten var 5,3 miljoner dollar, skriver Wall Street Journal.

Linkedins prognos för omsättningen under det första kvartalet 2012 ligger på mellan 170 och 175 miljoner dollar. För helåret förväntar sig företaget nå en omsättning på mellan 840 och 860 miljoner dollar, långt över analytikernas förväntningar.

Intäkterna kommer främst från medlemskapsavgifter samt professionella anställningstjänster för företag. Linkedin meddelar även att företaget nu har drygt 150 miljoner medlemmar, en ökning med 20 miljoner medlemmar sedan november.