Nästan exakt två och ett halvt år efter att Stockholms stad tecknade avtal med Volvo IT om att lägga ut pc-arbetsplatser och applikationshantering är utrullningen nu genomförd.

Detta enligt stadens egen projektrapport, som blev klar i förra veckan. 45 000 datorer, 5 000 skrivare, 300 applikationsservrar och 1 500 applikationer har levererats – i tid, enligt staden, som konstaterar att Volvo IT ökade sin leveranskapacitet från 3 500 till 7 500 datorer i månaden för att hinna klart.

Projektet har mött en hel del intern kritik, framför allt från skolorna, men beskrivs av Stockholms stad som en framgångshistoria. Vissa problem pekas dock ut, bland annat att Volvo IT fått styra upp sin supportverksamhet och sin fakturering, att skolorna haft problem med långa inloggningstider och installation av applikationer, och att vissa av stadens program har fått skrivas om eller köras i Citrix. Dessutom framgår det att det förekommit resursproblem ute på skolorna.

Enligt staden har projektet gått i mål under budget, 73 miljoner kronor av de 78 budgeterat har förbrukats. Siffran gäller projektet som sådant – hur stor besparing som görs har staden ännu inte presenterat. Vid avtalsskrivningen beräknades värdet till 545 miljoner kronor per år, vilket skulle innebära en besparing på 60 miljoner kronor per år.

En extern granskare, enligt uppgift Pricewaterhousecoopers, ska i vår räkna på utfallet. Dessutom ska Stockholms stads revisorer under året granska själva upphandlingen.

Projektet går nu över i en förvaltningsfas, som inleds med att Volvo IT nu ska byta ut 10 000 datorer som levererades tidigt i projektet och redan har blivit gamla.

Fakta

266. Så många olika överföringsprojekt har pågått under utrullningen.1 600. Så många styrgruppsmöten har hållits.
30 000. Så många webbaserade utbildningar har genomförts.
135. Så många ton emballage paketerades utrustningen från Volvo IT i.