Statistiken över uppklarade it-brott är deprimerande läsning. Bara ett av åtta polisanmälda it-brott klaras upp.

Räknat enbart på dataintrång är statistiken ännu sämre. Där klaras mindre än ett av tio polisanmälda brott upp.

Båda siffrorna är långt under riksgenomsnittet, som visar att knappt ett av fem polisanmälda brott klaras upp. Det visar CS sammanställning av statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Polisen är frustrerad. För att bättra på statistiken krävs mer samarbeten på europeisk och internationell nivå. Det hävdar Anders Ahlqvist, it-brottsspecialist vid Rikspolisstyrelsen. De nuvarande samarbetsavtalen på EU-nivå räcker inte.

– Lagstiftningen är nationell, men den här typen av brottslighet är ofta internationell, säger Anders Ahlqvist.

Som exempel nämner han en överbelastningsattack som riktades mot regeringen.se i samband med protester mot Actaavtalet den 4 februari. Brottet klassas som dataintrång och genomfördes genom att verktyg för attacken gjordes tillgängliga på en svensk sajt.

Polisen kunde via sajtägaren få verktygen bortplockade och genom förhör fick polisen också fram ip-adresser.

– Men ip-adresserna ledde i det här fallet till Twitter, som hör hemma i USA. De säger att de gärna hjälper till, bara vi har en order från amerikansk domstol med oss. Det kan vi få, men det tar för lång tid, säger Anders Ahlqvist.

Maxstraffet för dataintrång är fängelse i två år. Att få internationell rättshjälp via åklagare och få loss information från USA tar för lång tid.

– Om sex månader, när vi fått loss uppgifterna, finns inga spår kvar. Det här mönstret upprepar sig hela tiden.

Ljuspunkten i statistiken är de enkla bedrägerifallen med internet som hjälpmedel, till exempel när någon köpt en vara på Blocket men inte fått något levererat. Sådana fall klaras ofta upp, eftersom ett bankkonto oftast leder till den skyldige.

Men när spåren leder utomlands kör brottsutredningarna fast.

– De enkla typfallen är inga problem. När det gäller de internationella brotten vet vi precis hur man gör, men lagstiftningen räcker inte till, säger han.