EU och USA
Övar it-skydd tillsammans

Efter ett möte i Lissabon 2010 startades EU–US Working Group on Cyber-security and Cyber-crime, vilket på svenska blir ungefär EUs och USAs arbetsgrupp för it-säkerhet och it-brott. Gruppen kom till på initiativ av president Barack Obama, som satt it-brott högt på sin agenda, samt EU-kommissionen.

Arbetsgruppen har flera uppgifter. Den ska utveckla sätt att samarbeta kring it-säkerhet och it-brott, samt arbeta med gemensamma övningar för att hantera it-hot på en global nivå. Gruppen arbetar med att få bort barnpornografi från nätet och hindra missbruk av internetresurser, som domännamn och ip-adresser.

Tanken är också att arbetsgruppen ska engagera den privata sektorn, starta samarbeten för att bekämpa botnät och för att säkra industriella styrsystem, som till exempel vattenrening och elproduktion.

Från USAs sida finns representanter från bland annat Vita huset, utrikesdepartementet, justitiedepartementet och departmentet för inrikessäkerhet. Från EU finns representanter från EU-kommissionen och Europarådet.

Inom EU
Öppnar it-brottscenter i vår

När det gäller samarbete inom EU finns Europol, EUs brottsbekämpande organisation, som ska förebygga och bekämpa brottslighet som berör två eller flera medlemsländer.

Europol planerar nu för ett särskilt center för it-brott som kommer att presenteras i vår. Centrets uppgift blir att samla in och förvara information om internetrelaterade brott som inte är begränsade till enskilda medlemsländer.

Fakta

Personuppklaring innebär att en person bundits till brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

Teknisk uppklaring innebär att en annan typ av klarläggande beslutats, till exempel att brott inte kan styrkas eller att den misstänkta inte är straffmyndig.

I artikeln räknas brott som klassats under personuppklaring som uppklarade, oavsett om de lett till åtal eller ej.

Statistiken kommer från Brottsförebyggande rådet, Brå.