Som en viktig framtidsbransch hotas vi av kompetensbrist om vi inte tar tillvara både mäns och kvinnors kunskap och erfarenhet. Det är viktigt att locka talanger och ge dem rätt förutsättningar att optimera sin fulla potential.

Ihop med 150 andra kvinnliga chefer i svenskt näringsliv medverkade vi vid ett förseminarium till det politiska toppmötet Northern Future Forum, anordnat av Regeringskansliet.

Det konkretiserades åtgärder för näringslivet, i syfte att öka effektiviteten. Tillväxt är likställt med att främja mångfald. Mångfald och jämställdhet bör vara fokusområden för alla bolag, inte minst med tanke på att statistiken tydligt visar att bolag med över 30 procent kvinnor i ledningen har 56 procents högre omsättning än andra företag, enligt McKinsey.

Några av de viktigaste näringslivsåtgärderna för att stimulera tillväxt som föreslås av de 150 kvinnliga cheferna är:

  • Ledarskap. Omdefiniera rollen och revidera bedömningskriterierna för det moderna ledarskapet: uppdatera vilka kriterier som krävs för att vara chef och inför nya kvalitativa och kvantitativa krav.
  • Mentorprogram. Via nätverk, talangprogram och mentorer pusha unga talanger att snabbare komma ut i operativa positioner.
  • Fler förebilder. Använd de kvinnliga chefer som finns på företagen som interna managementkonsulter för att definiera vad som krävs för att kvinnor ska vilja söka sig till, stanna, utvecklas och bli chef på företag i it-branschen.

Inte bara politikerna har ett ansvar för att driva förändringarna i samhället. Förändringarna måste även komma ifrån oss som individer och enskilda bolag. Först då kan vi bli ännu bättre och ännu mer innovativa.

Jeanette Anttila, Qliktech
Anna Ålenius, Mathson Project place
Margareta Lantz, Axis
Sofia Falk, Wiminvest