Den stora frågan branschen ställer sig är: Vad är Google egentligen ute efter, och vad vill företaget göra med alla nya patent? Att Google är på väg in på hårdvaruområdet är dåliga nyheter för konkurrenter som Apple.

– Affären är av enorm betydelse för Google då den banar väg för att konkurrera hårdare på smarttelefoner och på konsumentprodukter, säger Patrick Moorhead, som är analytiker på Moor Insights and Strategy, till IDG News.

Apple har anledning att oroa sig för att Google, med operativsystemet Android, kan integrera mjukvara med hårdvara.
– Därmed försvinner en av de stora barriärerna för ett brett genomslag för Googles lösningar och att kunna leverera elegantare produkter, liknande de vi har sett från Apple, säger han.
Köpet ger även Google nytt krut till sin tv-satsning, med bland annat Motorolas stora verksamhet inom tv-boxar.

– De kan bli nyckeln till vardagsrummet för Google. De kan bygga ett hemunderhållningssystem där företaget via Motorola får ett distributionssystem på plats snabbt, säger Dan Olds, analytiker på Gabriel Consulting Group.

Googles första satsning på hemelektronik, genom Google TV, hade svårt att få fart eftersom bolaget misslyckades med att få kabel- och innehållsleverantörer med sig. Med hjälp av Motorola kan det ändras, något som från Apples håll skulle ses som en direkt attack mot underhållningstjänster som Itunes.

– Apples massiva distribution har gjort att de har kunnat teckna avtal med musikbolag och andra innehållsleverantörer. Om Google ger sig in på samma arena med en modell som ger innehållsleverantörerna en solid plattform, så finns en gigantisk publik som Google vill ta från Apple och Itunes, säger Dan Olds.

Beslutet att låta Google gå vidare med köpet av Motorola togs utan reservationer från myndigheterna. Men Google varnas för att missbruka den makt som sökmotorjätten tillskansar sig genom att ta Motorolas gigantiska patentportfölj i besittning. EUs konkurrenskommissionär Joaquín Almunia betonade att missbruk av den starka ställningen kan medföra böter på upp till tio procent av Googles omsättning, i samband med att beslutet offentliggjordes.