– Rent praktiskt kommer vi inte behöva göra en bedömning av hur allvarligt det anmälda brottet är. Utan vi kan alltid vända oss till teleoperatörerna så fort det anmäls ett brott mot upphovsrättslagen och begära ut uppgifter om vem som står på abonnemanget, säger upphovsrättsåklagare Henrik Rasmusson till P3 Nyheter.

Syftet med lagändringen, som framgår av en proposition regeringen lämnat till riksdagen, är att komma åt brott som grooming, där vuxna tar kontakt med barn på nätet i sexuella syften. Groomingbrott ger ofta bötesstraff, vilket hittills inte varit nog för att polisen ska kunna begära att operatören berättar vem som står bakom ett visst ip-nummer. I dag krävs fängelse i straffskalan.

Men desutom kan alltså de som fildelat i mindre skala nu bli föremål för rättslig utredning.

– Det räcker ju att man har begått ett brott mot upphovsrättslagen, och det begår man ju även om man bara laddar hem en film från en källa som inte är lovlig. Då riskerar ju även de personerna att kontaktas av polis, bli förhörda, åtalade och dömda, säger Henrik Rasmusson till P3 Nyheter.