CS har i flera artiklar uppmärksammat att it-brotten ökar kraftigt och sällan blir lösta. Uppgiften att förbättra det internationella samarbetet på området ligger hos Cecilia Malmström, EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor.

Just nu är hon med och tar fram ett förslag på ett nytt EU-center för it-brottsutredningar, som kommer att lyda under EUs gemensamma brottsbekämpande organisation Europol.

– Det blir ingen ny myndighet, utan ska förstärka vad vi redan har i Europol, säger Cecilia Malmström till CS.

För ungefär ett år sedan antog EU en intern säkerhetsstrategi där it-brott är ett av fem prioriterade områden. Centret för it-brott ska samordna informationsflödet från alla medlemsländer och ta fram modeller för hur den här typen av brott ska rapporteras.

En annan viktig uppgift blir att enas om riktlinjer för hur till exempel kritisk infrastruktur kan skyddas. Centret ska ta fram rapporter om hot och hålla i gemensamma övningar och utbildningar.

– Det blir en informationshub som samordnar och stöttar EU-länderna.

Förslaget ska vara klart nu till påsk och centret bör vara igång 2013. Centret kommer inte att blanda sig i vardagsbrott, av typen där någon begår ett dataintrång hemma i Sverige, förtydligar Cecilia Malmström.

– Sånt får vi lita på att den svenska polisen tar hand om. Det här handlar om grövre organiserad brottslighet.

Ofta leder spåren i it-brottsutredningar till USA. Det gör det ännu svårare att reda ut dem:

– Det finns en myriad av krånliga regler ner på delstatsnivå där. Men vi försöker hjälpa varandra och USA är ofta med i Europols operationer.

Vid ett toppmöte 2010 bildades fyra arbetsgrupper mellan EU och USA som ska jobba med it-säkerhet. Cecilia Malmström och USAs säkerhetsminister Janet Napolitano sitter i en av dem. En gång om året rapporterar arbetsgrupperna direkt till USAs president Barack Obama och till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

– It-brotten är ett gemensamt problem som ingen kommer undan.