Det är inte bara i Sverige människor är rädda för vad mobilstrålning kan innebära för människokroppen. I Japan har fyra stora mobiloperatörer enats om att tillsammans forska i frågan efter att användarna sagts sig vara oroliga, skriver Reuters.

NTT Docomo, KDDI Corp, J-Phone Corp och Tu-Ka Cellular Tokyo säger att man i ett första steg kommer att undersöka vilka effekter radiovågor har på celler och gener.

NTT Docomo har redan påbörjat arbetet men enligt en talesman på företaget kommer det att ta ungefär fyra år innan man får fram säkra resultat.