Underkänt! Det är enda möjliga betyget för it-branschens oförmåga att attrahera kvinnliga chefer till sina toppositioner. Den unika kartläggning som CS publicerar visar att mindre än åtta procent av it- och telekomföretagens vd:ar är kvinnor. I jämförelse med andra branscher placerar sig it-branschen i bottenskrapet.

Kartläggningen sätter tyvärr också fingret på att it-branschens problem går ännu djupare än så. Med alla mått mätt är it-branschen en kunskapsbransch, där allt inte längre kretsar kring teknik, utan allt mer handlar om människor och processer.

Men branschen tycks tragiskt nog ha misslyckats kapitalt med att förmedla den bilden till den kvinnliga delen av befolkningen.

Tittar man var de kvinnliga toppcheferna finns är det i andra kunskapsintensiva branscher, exempelvis biotech, juridik och ekonomi samt reklam. Inom it är andelen kvinnliga vd:ar nästan lika låg som i tillverkningsindustrin eller jakt- och fiskebranschen.

Branschorganisationen IT & Telekomföretagen driver sedan flera år kampanjer i syfte att tvätta bort tråkstämplar och kvardröjande industriellt lödkolvsos från it-yrkena och samtidigt locka fler tjejer till it-utbildningarna. Målet är att 40 procent ska vara kvinnor.

Men det här räcker inte. De tjejer som överväger it som yrkesval har rätt att kräva mer av it-branschen. I dag är fortfarande bara en av fem som jobbar med it en kvinna.

Ska den negativa trenden vändas krävs hårda siffror som visar att it-företagen klarar att erbjuda kvinnor åtminstone samma möjligheter att nå toppositionerna som inom andra jämförbara kunskapsintensiva branscher.