Kvinnorepresentationen i de svenska företagens ledningar är en hett omdebatterad fråga, sedan en undersökning nyligen visat att fyra av tio börsbolag helt saknar kvinnor i ledningen. Computer Sweden kan i dag presentera en granskning av it-branschen, som visar sig höra till branscherna som har lägst andel kvinnliga företagsledare.

7,6 procent av it-företagen har en kvinna som vd. Det är klart under snittet på 9,5 procent.

– Det är en alltför låg siffra, det behövs en mångfald, säger Karin Schreil-Jonsson, vd på CSC Sverige och en av få kvinnor på en vd-post inom it.

Branschen har länge dragits med en låg kvinnorepresentation över lag, andelen män som är är verksamma inom it ligger stadigt över 80 procent.

Den sneda könsfördelningen är en fråga som är prioriterad på högsta nivå. I den digitala agenda som it-minister Anna-Karin Hatt, C, presenterade i höstas konstateras att det finns förhållandevis få kvinnor bland högre chefer. Enligt regeringen innebär det att potentialen av kvinnors delaktighet och kunskap på it-området inte används fullt ut, trots att det behövs.

Karin Schreil-Jonsson håller med.

– Om vi ska vara lyckosamma i våra upprag från kunderna krävs det olika synsätt, en mix i alla dimensioner, för att får fram innovativa och smarta lösningar som gör kunderna konkurrenskraftiga.

De senaste 20 åren har en lång rad projekt genomförts för att få fler kvinnor att dels välja en it-utbildning, dels göra karriär. Karin Schreil-Jonsson är själv engagerad i branschens mentorsprogram Womentor, och hon menar att även de enskilda företagen behöver strategier för att få fram fler kvinnliga ledare.

– Det handlar om att erbjuda en bra balans i livet, som flexibla arbetstider och det som vi på CSC kallar location independent, att man ska kunna jobba varifrån som helst. Vi har också en uttalad policy att arbeta för jämställdhet generellt och uppmanar till exempel både män och kvinnor att vara föräldralediga.

Färre än 8 av 100 vd:ar i it-branschen är kvinnor. Det är långt ifrån kunskaps- och tjänstebranscher som juridik, ekonomi, forskning och information.

Snarare hamnar it och telekom i samma härad som tillverkning, industri och transport.

Det kan vara ett tecken på att ambitionen att framhålla it som en kunskapssektor misslyckats, att it fortfarande framför allt ses som något tekniktungt.

– Som bransch behöver vi bli bättre på att kommunicera vad vi egentligen gör, att det inte bara är teknik utan allt mer handlar om människor och processer. Även om det finns ett stort teknikinslag i botten, säger Karin Schreil-Jonsson.

Fakta

Hälso- och sjukvård: 38,2%

Utbildning och forskning: 29,7%

Bemanning och rekrytering: 29,4%

Resebyrå och turism: 29,0%

Hotell- och restaurang: 26,7 %

Hushållsnära tjänster: 19,6 %

Media: 17,1%

Reklam och pr: 15,8%

Juridik och ekonomi: 14,0 %

Kultur och nöje: 12,8 %

Företagstjänster: 10,6 %

Fastighetsverksamhet: 10,2%

El, vatten, avlopp, avfall: 10,0 %

Bank, finans, försäkring: 10,0%

Parti- och detaljhandel: 7,9%

It och telekom: 7,6%

Uthyrning och leasing: 6,7%

Transport: 6,1%

Tillverkning och industri: 5,5%

Jord- och skogsbruk, jakt, fiske: 5,5%

Livsmedelsframställning: 5,4%

Teknisk konsultverksamhet: 5,2%

Bygg, design, inredning: 4,2%

Motorfordonshandel: 2,9%

Reparation och installation: 2,5%

  • Computer Swedens undersökning baseras på samtliga svenska företag i Bolagsverkets register som dels har en omsättning på minst tio miljoner kronor, dels har angivit vd:s kön.
  • Totalt rör det sig om drygt 29 000 företag, varav 1 268 inom it och telekom.
  • Uppdelningen av olika sektorer utgår från den branschindelning som används av omvärlds- och företagsinformationstjänsten Retriever.

Den 6 mars publicerar CS årets lista över it-branschens mäktigaste kvinnor. Hjälp oss att välja ut vem som ska vara med. Nominera din kandidat på computersweden.se.