När Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, släppte sin rapport på onsdagen gick det för första gången att få ihop alla pusselbitarna om vad som egentligen hände dagarna efter Tietos haveri den 25 november förra året. Här är alla händelserna – dag för dag.

Fredag eftermiddag.
Under eftermiddagen upptäcker Tieto en driftstörning och inser snart att något allvarligt har inträffat. Företaget börjar jobba internt för att hitta och åtgärda felet.

Åtskilliga kunder får problem direkt, som till exempel Apoteket. 350 Apoteket över hela landet har ingen kontakt med sina it-system och kan inte lämna ut receptbelagda mediciner. Om någon patient skadats av detta är ännu okänt. ”Vissa apotek börjar i detta ansträngda läge hantera sina recept manuellt, medan andra ganska snabbt kan återinstallera ett äldre it-system vilket resulterar i att hanteringen hjälpligt kan upprätthållas”, står det i rapporten.

En annan, en namngiven, finansiell aktör drabbas också. Kundtjänsten påverkas, produktionen av kreditkort stoppas tillfälligt och inbetalningar till kundkonton går inte att se. Företaget räddas av sina reservkopior och kan ganska snabbt komma tillbaka till normal verksamhet.

Ett stort logistikföretag med stora kontrakt med offentlig sektor drabbas. De kan inte kommunicera med sina kunder via e-post eller via sin interna eller externa hemsida. Företaget har varit med om en större kris tidigare och sammankallar snabbt sin krisgrupp. Företaget har en kontinuitetsplan som underlättar arbetet.

Söndag eftermiddag.
Tieto går ut med information om att driftstörningen beror på ett maskinvarufel. Det direkta felet hos Tieto åtgärds under kvällen. Nacka Värmdö Posten rapporterar att Nacka kommun har fått problem med sin hemsida, en liten föraning om vad som ska komma.

Måndag förmiddag.
Människor återvänder till sina arbetsplatser och upptäcker att deras it-tjänster inte längre fungerar. Tieto är fortfarande fåordiga om haveriet.

Logistikföretaget kan inte sköta sin verksamhet och kan inte ens nå sina anställda. Tillfälligt löser de problemet genom ett sms-utskick. Företaget väljer att prioritera sina kunder inom offentlig sektor.

Bilprovningen har totalstopp i it-systemet under måndagen. Varje dag rullar det in 20 000 fordon på företagets kontrollstationer. Bara telefonerna fungerar. Bilprovarna får övergå till manuell registering av provresultaten med papper och penna. Detta leder till omfattande merarbete och kostnader när all data ska efterregistreras. En annan följd av driftstörningen är att många fordon får körförbud eftersom Transportstyrelsen inte längre får in rapporter om godkända kontrollbesiktningar.

Nästan samtliga kommunala aktiviteter och verksamheter i Nacka kommun drabbas. Kommunen tar till Facebook och Twitter för att kommunicera på något sätt med sina medborgare och samarbetspartners.

Måndag eftermiddag.
Nacka kommuns socialtjänst tvingas meddela att det uppstått förseningar i utbetalningen av försörjningsstöd till följd av driftsstoppet. Kommunen får temporärt övergå till manuella utbetalningar.

Också i Sollentuna kommun får socialkontoret liknande problem. Skolorna i kommunen drabbas, e-posten fungerar inte längre och det går inte att logga in och se pågående arbeten. Runt 6000 elever och lärare får plocka fram papper och penna. Den kommunala administrationen drabbas också, handläggare kommer inte åt sina ärenden.

Stockholm stads skolwebb, en tjänst som används för frånvarorapportering, ligger nere under avbrottet.

Men också utanför Stockholm med kranskommuner påverkas verksamheter av driftsstoppet. Flera kommuner drabbas av problem med självservicessystem som till exempel tidsrapportering.
– De flesta drabbade kunder tycks ha problem under hela helgen och måndagen, trots att det direkta felet åtgärdades redan under söndagen. Återställningen av kunddata tar uppenbarligen tid, står det i rapporten.

Apoteket är en av de första kunderna som får tillbaka sitt it-stöd. Tieto själva väljer att prioritera att få igång deras system då de anser verksamheten vara samhällskritisk. Onsdag vid lunch är alla Apotek igång igen.

Hos det stora logistikföretaget dröjer det 11 dagar innan it-driften kommer tillbaka. Företaget säger att verksamheten inte är upp i normal drift ens två månader efter haveriet.

I mitten av december meddelar Nacka kommun att verksamheten till 95 procent kunnat återgå till det normala. Merkostnaden för haveriet uppskattas till minst 7,5 miljoner kronor.