Distansarbete som begrepp är inte relevant längre. Det anser Birger Rapp, professor i ekonomiska informationssystem i Linköping.

- Vi har kommit till ett läge där begreppet distansarbete inte fungerar så bra längre. Att arbeta mobilt från olika platser men också vara på sin arbetsplats emellanåt är vardag för många, men man formaliserar det inte och bestämmer exakt när och hur, säger han.

Vidare begrepp
I stället handlar det om det vidare begreppet e-work, anser Birger Rapp. Det vill säga ett arbete som är platsoberoende och förutsätter att man är uppkopplad.

Begreppet e-work kan inbegripa såväl kontaktcentraler som arbete hemifrån. Det kan även inkludera egenföretagare som erbjuder tjänster till kunder via den nya kommunikationstekniken, anställda som arbetar omväxlande från olika platser eller företagare som är beroende av uppkopplade datorer för att kunna nå sina kunder.

Och enligt en rapport från EU-projektet Emergence kommer distansarbete i denna vida bemärkelse att tredubblas fram till 2010. Det innebär en ökning från ungefär nio miljoner distansarbetare 2000 till drygt 27 miljoner 2010.

Vill du läsa mer? Logga in och läs den längre artikeln.

Fakta

  • Enligt en undersökning från EU-projektet Emergence beräknas antalet "e-arbetare" att tredubblas från 2000 till 2010. Det handlar om personer som arbetar mer frikopplat från en specifik arbetsplats med hjälp av den senaste tekniken.
  • Den största ökningen utgör gruppen anställda som arbetar omväxlande från olika platser, även hemifrån och från sin arbetsplats, som väntas öka från knappt 4 miljoner till 14,5 miljoner 2010.
  • Egna företagare som är beroende av uppkoppling för att nå kunderna väntas öka näst mest, från 3,8 miljoner till 6,6 miljoner.