CS undersökning är en dyster läsning, sannerligen. Dessvärre stämmer siffrorna ganska väl med den statistik vi själva har. Andelen kvinnliga mellanchefer i it-branschen är cirka 29 procent. Det är i sig bekymrande. Men att andelen kvinnliga vd:ar är så låg är ju rent pinsamt.

Jag vet att många företag i branschen jobbar hårt med att rekrytera kvinnor, men statistiken talar ändå sitt tydliga språk. Jag tror helt enkelt att våra företag måste bli betydligt skarpare.

På samma sätt som vi är duktiga på att sätta upp långsiktiga visioner och målstyra våra företag för ökad konkurrenskraft och affärseffektivisering, borde det vara lika självklart att sätta upp och styra mot mätbara mål för fler kvinnor, såväl på ledande positioner som generellt inom företagen.

Sedan fem år driver IT & Telekomföretagen ledarutvecklings- och mentorprogrammet Womentor. 53 bolag har sedan 2006 satt upp egna mål efter ambition, vilja och förutsättningar för hur de som företag ska jobba för att få fler kvinnor på ledande positioner.

Vi kan se att företagen blir allt bättre på att sätta mätbara mål, följa upp och ta vidare kliv i denna fråga. Sådana mål kan till exempel handla om att de senast ett visst datum ska uppnå 50/50 vad gäller fördelningen kvinnor/män i företagets ledningsgrupp, eller att alltid ha en kvinnlig och en manlig kandidat vid tillsättning av chefstjänster.

Jag skulle gärna se att alla andra företag i it-branschen jobbade lika målstyrt och medvetet kring detta.

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Varför inte dagen till ära utmana varandra ute i bolagen med att just sätta mätbara mål för fler kvinnor på ledande positioner?

Jag har sagt det förut och jag säger det igen – låt oss i branschen ta för oss ordentligt av denna möjlighet till nya affärer och ökad konkurrenskraft.

Computer Sweden efterlyser också kandidater till listan över de mäktigaste kvinnorna inom it. Jag vill härmed nominera våra 150 adepter som hittills deltagit i Womentor (se www.womentorse), som kandidater.

De är föredömen för oss alla – men de behöver bli fler, många fler.


Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT & Telekomföretagen och före detta kvinnlig vd i it-branschen