Beslutet - Nu bromsas megaprojektet

It-förändringsprogrammet One IT Roadmap har löpt i tre år och skulle enligt planen bli klart tidigast om två år. Nu bromsar SEB programmet.

Den separata organisation som byggts upp för att driva One IT Roadmap försvinner och alla projekt som ingår ska i stället betas av ett efter ett inom den ordinarie it-utvecklingsportföljen. Det ska inte innebära några omedelbara personalneddragningar enligt SEB och större delen av personalen följer med in i den ordinarie it-utvecklingsorganisationen.

One IT Roadmap försvinner också som gemensamt samlingsnamn.

Orsakerna - Dyrt och resurskrävande

Kostnaderna är en viktig del i att banken nu drar ner utvecklingstakten rejält. One IT Roadmap har bidragit till att SEBs kostnader ökat.

Det det handlar också om att det varit svårt att få de interna resurserna att räcka till – när flera projekt löpt parallellt har de ryckt och dragit i samma personer. Inte heller kapaciteten att styra så många projekt har täckt behoven.

Projektet - Välsignat av ledningen

One IT Road Map är samlingsnamnet för SEBs stora satsning på att modernisera sitt it-stöd. SEB vill inte uppge budgeten för megaprojektet, men enligt vad CS erfar har den totala budgeten för de fem åren legat på mellan 1,5 och två miljarder kronor.

Det har varit ett högprioriterat förändringsprogram som också haft starkt stöd från företagsledningen och vd:n Annika Falkengren har ingått i styrgruppen.

Programmet har berört internetbanken, säljstödssystemet, bassystemen, databaser och mellanprogram.

Det som hittills gjorts klart är, enligt SEB, en uppgradering av stora delar av it-infrastrukturen för att stöda utvecklingen av den nya internetbanken samt andra delar av bankens systempark.

Spagetti blir lasagne 1 400 applikationer ska bli 450

Syftet med One IT Roadmap har till stor del varit att modernisera den ålderstigna plattformen och standardisera det som beskrivs som ett lapptäcke av system. Målet var att få bankens infrastruktur att gå från komplex och spagettiliknande till att få en mer enhetlig lasagnestruktur med flera lager som också skapar ett gemensamt gränssnitt.

På fyra år skulle 1 400 applikationer bli 450 och de elektroniska transaktionerna vid handelstjänster skulle klara 200 millisekunder, enligt vad CS erfar.

Framtiden - Inte allt på en gång

Nu hamnar it-projekten i den vanliga processen för utvecklingsprojekt vilket innebär att de inte längre löper parallellt utan går i prioritetsordning.

Bland de projekt som priorieras högt under 2012 hör uppbyggnaden av en ny internetbank, ett projekt som kallas Common Front.

Även ett stort projekt som berör handel med fonder och värdepapper är högt prioriterat under året.

Fakta

2008: 318 miljoner kronor investeras i One IT Roadmap. Projektet är en bidragande orsak till kraftigt ökade kostnader för banken.

2009: Kostnaderna fortsätter stiga. Fort-farande är One IT Roadmap en av huvudorsakerna.

2011:
Nu kommer de första signalerna om att omprioritering av it-utvecklingen. Banken aviserar en minskning av den totala kostnadsnivån med tre miljarder kronor.

2012:
SEB beslutar att de projekt som ryms inom One IT Roadmap migreras in i den ordinarie it-utvecklingsorganisationen för att kostnader och resurser dragit i väg.