När Mats Torstendahl, chef för kontorsrörelsen på SEB, berättar om kursändringen för prestigeprojektet One IT Roadmap beskriver han det som att banken stöper om programmet. Orsaken är att behovet att hantera projekten som ett separat program har minskat.

– Vi bromsar in och migrerar dem in i vår ordinarie it-utvecklingsportfölj.

– Ambitionen att göra allt på en gång blev för mycket för oss. Det handlar inte bara om kostnadsbesparingar – vi måste ha kvalitet i allt vi gör och få ut bättre produkter på de resurser vi har.

Kostnaderna uppges vara en viktig orsak till beslutet, men det handlar också om att få resurserna att räcka till, och att ledningen inte mäktade med att styra alla projekt samtidigt.

– När alla behöver samma personer samtidigt fungerar det inte och det går inte att ta in konsulter eftersom det handlar om specifik kärnkompetens.

Han påpekar att projekt som ligger vid sidan av organisationen riskerar att särbehandlas och i viss mån glömmas bort.

– Det här blir ett sätt att faktiskt också synliggöra de olika projekten.

Däremot har inte projekten i sig gått dåligt enligt Mats Torstendahl.

– Det har funnits en del utmaningar – en del har gått bättre och annat har varit tyngre än vi hoppats. Men i det stora hela har det gått ungefär enligt plan.

Framför allt är det stöd för intern administration som får lägre prioritet.

– I all it-utveckling vi gör måste vi ställa oss frågan om det är bra för kunden. Om det möjliggör våra strategiska mål, säger Mats Torstendahl.

– Behoven på it-sidan är nästan alltid större än resurserna.