Du är Wikimedias första anställda i Sverige – och ska sköta föreningens dagliga verksamhet i framtiden. Vad har du för bakgrund?

– Jag är kognitionsvetare i grunden, sedan har jag arbetat mycket med ideella organisationer, både som konsult, anställd och rent ideellt. Jag har även en bakgrund inom webbutveckling.

Vilka blir dina viktigaste uppgifter?

– Att vara ett stöd för de ideella och aktiva personer som finns i gemenskapen. Jag ska också jobba mer för att underlätta för att personer inom ett visst intresseområde ska kunna träffas tillsammans för att uppdatera Wikipedia.

Vad var det som lockade med den här tjänsten?

– Föreningen vill växa och bli större, och nu har vi fått ekonomi till att anställa. Det är klart att det finns stora möjligheter då att utveckla verksamheten. En annan viktig uppgift blir att hitta samarbetsformer så att fler kan ta till sig Wikipedia genom mobila lösningar.

Var kommer du att vara placerad?

– Kontoret ligger vid Hornstull i Stockholm.

Ska du själv redigera artiklar på arbetstid?

– Nej, jag ska underlätta för frivilliga krafter att skapa artiklar, rätta felaktigheter, fotografera och skapa nya samarbeten.

Fakta

Wikimedia är en ideell förening som har målsättningen att göra kunskap fritt tillgängligt genom att sprida information om Wikipedia och andra projekt.