I takt med att molntjänster eller onlinetjänster både blir fler och mer avancerade, finns det också allt fler exempel där verksamheten köper tjänster direkt från externa leverantörer i stället för från den egna it-avdelningen. Ibland görs det utan it-avdelningens vetskap vilket leder till spänningar.

Molntjänster ställer nya krav på it-avdelningen och företagets cio. Lösningen är att inte säga nej, utan att se molntjänsterna som en möjlighet att kugga in i företagets affärsverksamhet.

Det mest talande exemplet på senare tid var när Volvo Personvagnar i samband med lanseringen av en ny bilmodell ville använda ett onlinespel. Kravet var att spelet kunde användas samtidigt av 500 000 spelare under 15 dagar i tolv länder.

För Volvos it-bolag var det omöjligt att på så kort tid, med extrema krav på skalbarhet, ta fram applikationen. Valet blev en molnlösning från Microsoft. För Marcus Gullberg, molnansvarig på Microsoft, illustrerar onlinespelet hur it-avdelningar bör agera.

– It-avdelningen måste ta ansvar för de applikationer verksamheten behöver, oavsett om de levereras som molntjänster eller via den egna infrastrukturen, säger Marcus Gullberg.

I ansvaret ingår också att integrera molntjänster i den befintliga strukturen och till exempel att avgöra om säkerhetskraven uppfylls.

– Om säkerheten är dålig, så är den också dålig för affärerna. Så enkelt är det.

Molntjänster blir till sist en fråga om vem i organisationen som har ansvaret för dem. I praktiken innebär det nästan alltid it-avdelningen.

Enligt Markus Närenbäck, affärsutvecklare på Logica, är det inte ovanligt att en ekonomiavdelning kör en extern molntjänst. Först när den av någon anledning inte fungerar blir den it-avdelningens huvudbry.

Självfallet blir it-avdelningen frustrerad. Lösningen är att it-avdelningen tar kommandot.

– It-avdelningen måste utveckla en policy för molntjänster och den cio som är närmare affärsverksamheten klarar det bättre, säger Markus Närenbäck.

Användningen av molntjänster kan till och med bli ett medel för it-avdelningen att närma sig affärsverksamheten. Det anser Lars Bohm, som har titeln senior executive på konsultföretaget Accenture.

– För en affärsorienterad cio är det en fantastisk möjlighet, medan den som ser molntjänsterna som ett problem blir rundad, säger Lars Bohm.

Samtidigt finns en utbredd skepsis mot externa molntjänster hos it-avdelningar. 20 procent av de svenska it-avdelningarna har bestämt att inte använda publika molntjänster, enligt undersökning från IDC.

På SBAB bank ser man arbetet med tjänsteorienterad arkitektur, soa, som en grund för molntjänsterna.

– Soa är en nödvändig förutsättning för att införa komplexa molntjänster, säger Bo Andersson, cio på SBAB.

Men den tjänsteorienterade arkitekturen är inte tillräckligt för att införandet av molntjänster ska bli framgångsrikt, anser han.

– Teknik, funktion och drift av molntjänster ska komma från samma leverantör. En förutsättning är också att it äger gränssnittet mot kund.

Först då kan investeringen i molntjänster räknas hem.

– Då blir också kostnaderna rörliga utan att det sker på bekostnad av flexibiliteten.

Men det är inte nödvändigt att befintliga funktioner blir molntjänster.

– Nej, i vårt fall så baserar vi nya produkter på molntjänster, säger Bo Andersson.

Fakta

Flexibilitet. I dag efterlyser verksamheten applikationer, som kan införas snabbt, kanske användas en viss period och antalet användare är svårt att bestämma. Då är molntjänster tilltalande.

Enkelhet. Molntjänster upplevs av verksamheten som enklare att införa eftersom inga investeringar i servrar eller krångliga implementationer behöver göras.

Betalningsmodellen. Prenumerationsmodellen för onlinetjänster är speciellt tilltalande för ekonomiansvariga eftersom de ofta vill komma bort från fasta kostnader till förmån för rörliga kostnader. Prenumerationsmodellen blir också enklare att budgetera.

Priset.
Under förutsättning att investeringarna i befintlig it är avskrivna innebär onlinetjänster som prenumereras oftast lägre kostnader. När den kostnaden adderas till de befintliga kostnaderna för it skapas spänningar i organisationen.