”Är det inte väldigt svårt att vara kvinna i en mansdominerad bransch som it?” Frågan ställs med en förväntan om att få höra saftiga historier om härskarteknik, svårforcerade glastak och grabbiga nätverk. Historier som beskriver hur motigt det är, som bekräftar bilden av kvinnor som mot alla odds slåss för varje millimeters avancemang på karriärstegen.

Nu har jag av naturliga skäl ingen egen erfarenhet av om det är lättare att vara man än kvinna. Jag vet ju inte heller hur min egen yrkesbana hade sett ut med skägg i stället för mascara. Vad jag däremot vet är att jag ofta har upplevt stora fördelar med att vara kvinna i minoritet bland män. Då menar jag inte i form av burna väskor eller öppnade dörrar, utan konkret affärs- och karriärnytta.

Tveklöst är det så att en kvinna syns mer och blir lättare ihågkommen än en i raden av män. Väldigt användbart. Underlättar nätverksbyggande och gör det enklare att komma igenom i bruset.

En mer konkret fördel är i en affärsförhandling. Som kvinna har du ett övertag mot en man av det enkla skälet att du befinner dig i normalläge (träffar en man, samma sort som omger dig varje dag på kontoret) medan din motpart är i en ovan situation (träffar en kvinna, mer sällsynt). Du fokuserar 100 procent på situationen, medan en del av den manlige motpartens hjärnkapacitet obönhörligen går åt att analysera avvikelsen. Ett rent mänskligt beteende som inträffar oavsett typ av avvikelse.

En skojig variant av det här är när en kvinna möter en annan kvinna vid förhandlingsbordet. Men åtminstone då är det på lika villkor, det vill säga båda är lika distraherade av den ovana situationen.

Faktum är att jag under alla mina år i den mansdominerade it-branschen, internationellt såväl som i Sverige, aldrig har känt det som en nackdel att vara kvinna. Mina stickprov bland andra kvinnor i branschen ger samma svar. Jag må vara blind, naiv och godtrogen, men jag kan helt enkelt inte se att det skulle vara synd om oss tjejer.

Lustigt nog tycks mina observationer inte vara politiskt korrekta. När jag inför ett auditorium besvarade frågan om det är svårt att vara kvinna i en mansdominerad bransch med ”Nej, det är nog till och med lättare än att vara man”, fick jag efteråt en eloge av en äldre affärskvinna som tyckte det var modigt att säga det. Modigt?

För ordningens skull ska det påpekas att min referensram är snäv. Hur det är i byggsvängen, verkstadsindustrin eller gruvbolagen vet jag inget om. Jag har tillbringat större delen av mitt yrkesliv i internationellt verksamma företag inom it och telekom, dominerade av duktiga, trevliga, moderna män som välkomnar kvinnliga kolleger och chefer med öppna armar, glada över den omväxling det ger.

Så till tjejer som funderar på var de ska göra karriär ger jag rådet att välja it-branschen. Till er som redan är där, leta inte efter glastaket. Det kanske inte finns något.