Den franska motsvarigheten till Datainspektionen, CNIL, har skickat brev till Google på de europeiska dataskyddsmyndigheternas vägnar. Google uppmanas vänta med att införa sina nya användarvillkor.

– CNIL och övriga europeiska dataskyddsmyndigheter är djupt oroade över hur personuppgifter kan sammanställas mellan olika tjänster och har starka tvivel på lagligheten i en sådan behandling och om den har stöd i europeisk dataskyddslagstiftning, skriver CNIL i brevet.

Myndigheterna ger Google beröm för den informationskampanj sökjätten dragit igång för att informera om villkoren, men beklagar att företaget inte konsulterat de europeiska dataskyddsmyndigheterna när villkoren togs fram.

CNIL kommer att följa upp brevet med ett antal frågor till Google.