Kunder till webbhotellet Binero kontaktades för en tid sedan av Mailbackup.se, som i ämnesraden ställde frågan om mottagaren var "rädd för att förlora sin e-post hos Binero". Det fick webbhotellet att reagera.

– Det är ren misskreditering. Man ger sken att vi har gjort något fel, säger Erik Arnberg som är marknadsansvarig på Binero.

Bakom tjänsten Mailbackup står bolaget It-Systemdrift som drivs av Ramjar Tayefeh. Han är även inhyrd it-chef på Bineros konkurrent Crystone. Ramjar Tayefeh har nu bett Binero om ursäkt.

– Vi fick en ursäkt, till slut. Jag kan inte säga att vi är missnöjda med att vi fick den. Vi hade två alternativ. Det ena var att göra detta till en rättstvist eller att skicka ett varningsbrev, och vi valde det senare, säger Erik Arnberg, marknadsansvarig på Binero.

Enligt honom fick Binero reda på utskickat när kunder hörde av sig och undrade vad det egentligen var frågan om.

På Crystone, där Ramjar Tayefeh är inhyrd it-chef betonar man att utskicken har en annan avsändare.

– Jag har sett ett utskick som jag tycker är mindre lyckat formulerat. Men det är viktigt att påpeka att det här gäller helt olika företag. Man måste hålla isär begreppen i det här fallet, säger Crystones operative chef Murat Yigit.

Det fanns även formuleringar på hemsidan för tjänsten Mailbackup som Binero reagerade mot. De har nu plockats ner.
Ramjar Tayefeh är ångerfull.

– Jag har haft en dialog med Binero, som tyckt att det har varit felaktigt. Jag har beklagat det hela, säger Ramjar Tayefeh.

Även han betonar att Crystone som företag inte är kopplade till mejlutskicken.

– De här utskicken har helt varit kopplade till mitt eget bolag.

Från Bineros sida har man godtagit ursäkten. Men man påpekar samtidigt att man har möjlighet att vidta åtgärder om det skulle hända igen.

Även kunder till Loopia, som i december drabbades av ett stort mejlhaveri, kontaktades av Mailbackup. Även till Loopia ska Ramjar Tayefeh ha bett om ursäkt.