Läkemedelsjätten Astrazencas fabriker i Södertälje tvingas dra ned på produktionstakten. Det beror dels på planerade produktionsstopp som en följd av installationen av ett nytt SAP-system, men även på att införandet av affärssystemet har blivit mer komplicerat än väntat. Enligt en person med insyn i projektet finns en "tydlig problembild".

– Som vi ser det nu kommer vi att lösa det på sikt, även om det kommer att ta tid. Det är en enormt dyr investering som har gjorts, med målet att ersätta mängder av andra system i tillverkningen. Så det måste fungera, säger personen.

Från officiellt håll bekräftas att en problembild finns i jätteprojektet.

– Vi har investerat i ett nytt affärssystem som ersätter många gamla produktionssystem. Vissa problem har uppstått under resans gång, men vi räknar med att vi löser dem. Det har tagit längre tid än vad vi har hoppats att få allt att fungera. Och det är en omfattande process vi går igenom, säger Ann-Lena Mikiver, som är presschef på Astrazeneca i Sverige.

Problemen uppges vara så omfattande att produktionskapaciteten har påverkats i viss utsträckning. Men enligt Ann-Lena Mikiver så fungerar det viktigaste: att få ut läkemedel till patienterna. Svårigheterna är framför allt relaterade till kombinationen av mjukvara och produktionsprocesser.

– Det som komplicerar är att vi inte bara ersätter ett system med ett annat, utan att det handlar om många gamla system som ersätts med ett enda. Det är en väldig komplex manöver som ska genomföras, som vi är mitt uppe i. I vissa delar i kedjan har vi haft problem som har lösts under resans gång, säger Ann-Lena Mikiver.

Ett problem för Astrazeneca är att alla reträttvägar bakåt är svårfarbara, eftersom det knappast går att väcka liv i de gamla systemen.

– Vi lämnade 40 gamla system som hade blivit instabila om vi hade fortsatt, men att övergå till nya system kräver att vi lägger över alla data. Det går inte att köra dubbla system. Det finns en backup om det absolut inte skulle gå att flytta, men som vi ser det nu går det framåt, även om det går långsamt, säger Ann-Lena Mikiver.

Fakta

strazeneca befinner sig mitt i ett gigantiskt byte från 40 system i tillverkningen, till ett SAP-system. Projektet är inne i en installationsfas. Problemen i projektet uppges inte vara relaterade till kvalitetsproblem i mjukvaran, utan i en kombination av av att affärssystem i sig är komplexa och att de ska införas i en komplex miljö, eftersom de ersätter många gamla system.