Ett problem med certifikaten slog ut Microsofts molntjänst Azure under flera timmar på onsdagen. Nu visar det sig att buggen som ledde till driftsstörningarna troligen var ett tidräkningsfel orsakat av skottåret. Det skriver Bill Laing som är ansvarig för Microsofts molntjänster i ett blogginlägg. Följden var att användarna under flera timmar inte kunde administrera sina konton.

Microsoft skickade ut en lösning och för majoriteten av tjänstens användare ska det nu fungera står det att läsa i blogginlägget. Inom vissa regioner ska det dock fortfarande förekomma problem med tjänsten. Microsoft utlovar också att lämna mer information om den fullständiga orsaken till problemen när det hela är löst.

Microsofts Azure låter användare bygga och driva egna webbapplikationer via Microsofts datacenter.Tjänsten har ett operativsystem som fungerar som ett körsystem för applikationerna och erbjuder även tjänster för utveckling, styrning och drift av applikationer på distans.

Det var administrationsdelen som inte gick att nå när störningarna inträffade. Microsoft har påpekat att lagringskonton i Azure inte påverkades.