Stockholms stad vill ta täten i Sverige när det gäller PSI-direktivet, det vill säga EU-kravet som säger att utvecklare ska få tillgång till offentliga rådata.

Nu uppmuntrar Stockholm till användning av stadens data genom tävlingen Open Stockholm Award, som inleds 13 mars. Tävlingen delas in i fyra kategorier: bästa idé, bästa innovativa app, bästa app för miljö och hållbarhet samt bästa smarta lösning för stockholmarna. Prissumman för apparna är 30 000 kronor, för bästa idé 10 000.

– Exakt hur tävlingsvillkoren ser ut ska vi presentera den 13 mars, men jag kan berätta att tävlingen pågår i två månader, säger Stockholms stads it-direktör Anette Holm.

Hon hoppas att intresset för att delta i tävlingen blir stort.

Stockholms handelskammare, som har varit engagerad i frågan, ser positivt på tävlingen.

– Den ger mycket uppmärksamhet till frågan om offentliga data. It-företagen är dessutom väldigt starka i Stockholmsregionen och därför passar det väldigt bra här, säger Fredrik Sand som är ansvarig för it-frågor på Stockholms handelskammare.

Att företag och utvecklare får tillgång till nya data gynnar stockholmarna, anser Fredrik Sand.

– Det är en utmärkt utveckling och gör det lättare att utveckla tjänster och företag i branschen. I förlängningen ger det stor nytta för stockholmarna och andra som använder tjänsterna som tas fram.

Kommunstyrelsen i Stockholm slog i höstas fast att stadsdirektören skulle arbeta för ett genomförande av EUs PSI-direktiv.

– Det här är ett av avtrycken från den handlingsplan som har visats upp tidigare. När Stockholms stad gör data tillgängliga så visar man att man ligger före regeringen och många statliga myndigheter, säger Fredrik Sand.

Webbutvecklaren och entreprenören Jonas Lejon tycker att tävlingen är ett spännande initiativ.

– Det är kreativt och nyskapande. I stället för att staden tar fram tjänsterna själva så får andra använda data för att utveckla tjänster, säger Jonas Lejon.

Själv är han intresserad av att delta i tävlingen, om tid finns.

– Jag får se om jag hinner. Jag kanske får vara vaken på nätterna, säger han.

Fakta

EUs PSI-direktiv, Public Sector Information, togs fram 2003. Syftet är att underlätta enskilda personers användning av myndigheters data och handlingar.

I Sverige införlivades direktivet i lag 2010.

EU uppskattar att myndigheternas handlingar och data är den enskilt största samlingen av information i Europa.