ARX Algorithmic Research anser att de skiljer sig en del från mängden med produkten Cosign som levereras i en box som ska kopplas till användarnas servrar. Produkten kopplas till företagets katalogtjänst där användarna kan signera dokument via ett eget certifikat med en personlig nyckel. Den som får dokumentet måste ladda ner ett så kallat rotcertifikat som verifierar dokumentet innan det öppnas i Adobe Reader.

De första kunderna på den svenska marknaden är läkemedelsföretaget Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP. Fredrik Lorén, teknisk ansvarig för Cosign på SP, säger att forskningsinstitutet årligen signerar 12 000 dokument. Han säger att de flesta större mottagare av dokument inte längre accepterar papperskopior.

– Övergången till Cosign innebär att vi både ökar dokumentsäkerheten och får högre läskvalitet än med inskannade dokument.

Till det kommer att företaget lyckats minska administrationen genom att signeringsrättigheterna styrs centralt via katalogtjänsten active directory.

Cosign finns i ett par olika utföranden där Central hanteras via nätverket medan Cosign Desktop är för enskilt bruk. Ingångspriset för serverversionen ligger på 70 000 kronor medan användarlicenserna kostar från 350 kronor per användare.

Enligt ARX egna uträkningar ska det gå relativt snabbt att tjäna in investeringar. Enligt dem kostar det 35 kronor att hantera vanliga pappersdokument, inklusive papperskostnad, utskrifter, inskanning och arkivering. Om varje dokumenthanterare ska skriva under 250 dokument per år hamnar kostnaden på närmare 9 000 kronor.

Fakta

ARX levererar produkter för digital signering och datasäkerhet till organisationer och företag i branscher som läkemedel, hälsa, teknik, energi och regering. Företaget bildades 1987 och har 70 anställda i Israel och USA. Bland kunderna finns EU-kommissionen, Fifa, Nokia Siemens Networks, FBI och holländska justitieministeriet.