Tidigare har det mest varit utländska kunder som har ställt krav på att projektledare ska vara certifierade.

Än så länge är det i Sverige mest stora företag som IBM och ABB och underleverantörer till stora företag som har certifierade projektledare.

– I USA är det vanligt att kunderna kräver att det ska finnas en PMI-certifierad projektledare med i projekten. De två senaste åren har det blivit allt tydligare att kraven ökar även på svenska företag, säger Eric Stein som sitter i styrelsen för PMI Central Sweden Chapter och som ansvarar för projektkontoret på IBM Global Services ITS.

Eric Stein tror att det är de externa kraven som fått alltfler att certifiera sig.

– Intresset för projektledarcertifieringar har ökat något otroligt. Den senaste certifieringsomgången för PMI, i november, omfattade 54 personer.

Certifiering ger högre lön
IBM har valt PMI som projektledarcertifiering och i Sverige har företaget 64 PMI-certifierade projektledare. Inom IBM har en certifiering stor betydelse, bland annat påverkar det löneutvecklingen. Men exakt hur många kronor mer kan Eric Stein inte säga.

– Den som har en PMI-certifiering får större uppmärksamhet i form av högre lön och möjlighet till större bonus. Certifieringen ingår strategiskt i våra karriärvägar och visar att personen har vissa kunskaper och ett visst mått av erfarenhet, säger han.

Men certifieringen påverkar även på andra sätt på IBM. Till exempel är timpriset för en PMI-certifierad konsult högre än för en icke-certifierad.

Kvitto på kunskaperna
Även Håkan Sjöholm, ordförande i Svenskt Projektforum och projektchef för ABB Building Systems, ser att intresset för projektledarcertifieringar ökar allt eftersom fler och fler arbetar i projektform.

– Det är många som hör av sig och undrar vad projektledarcertifieringarna innebär och informationsträffarna är välbesökta, säger Håkan Sjöholm.

ABB har 60–70 certifierade projektledare i Sverige, majoriteten av dem i PMI men även några i IPMA är på gång.

– Vi har kunder som kräver att vi ska ha certifierade projektledare. Det måste vi kunna ställa upp på. I allmänhet är det utländska kunder – än så länge är det inte så vanligt i Sverige, säger Håkan Sjöholm.

PMI störst
I USA är det PMI som är den rådande standarden för projektledarcertifiering och många globala företag har anammat PMI som sin standard. Också i Sverige är PMI störst men sedan den mer europeiskt anpassade IPMA kom i våras har den börjat få fäste här.

IPMA och PMI-certifieringarna görs av oberoende testföretag och är tyngst bland projektledarcertifieringarna.
Men sedan finns också kategorin där utbildare delar ut diplom eller certifieringar till dem som gått projektledarkurser. Den största certifieringen inom det området är Dataföreningens Projektskolan.

Läs mer om PMI på PMIs webbplats, och om IPMA på IMPAs webbplats eller på Projektledarcertifierins webbplats, mer info om Projektskolan hittar du på DFS webbplats.

Fakta

PMI (Project Management Institute)
PMI är den projektledarcertifering som kom först och har
50 000 certifierade projektledare världen över. I Sverige finns 350.
PMI kommer från USA. Den används ofta av stora internationella organisationer. Testerna för att få certifieringen sker enbart skriftligt och på engelska.
Den svenska PMI-organisationen heter PMI Central Swedish Chapter.
IPMA (International Project Management Association)
IPMA-certifieringar håller på att växa sig allt starkare framför allt i Europa och sedan i våras kan man IPMA-certifera sig i Sverige.
Det finns 20 000 IPMA-certifierade i världen och i Sverige håller just nu 70 personer på att certifieras. I certifieringen ingår både skriftliga tester, på svenska, och personliga bedömningar utifrån metod, erfarenheter och beteende. Svenskt Projektforum certifierar enligt IPMA i Sverige.
Projektskolan
Dataföreningen är störst när det gäller certifieringar i samband med utbildningar. Projektskolan omfattar totalt 12 kursdagar, hemarbete, projektarbete och tester. 500 personer är certifierade i Sverige sedan starten 1997.
Certifieringen gäller i de nordiska länderna.