Ikea är i full färd med att lägga ut sin applikationshantering till de tre leverantörer som tog hem affären i somras – IBM, Capgemini och den indiska uppstickaren HCL.

Från start till mål har sourcingprocessen styrts från Sverige under Monica Skagnes ledning som chef på Ikeas it-bolag.

– I november gick de medarbetare som bytte arbetsgivare över och just nu är vi inne i en extremt intensiv överlämning till våra leverantörer. Samtidigt ändrar vi på Ikea IT hela vårt sätt att arbeta så det fungerar med multisourcing, säger Monica Skagne, chef på Ikea IT.

– Det är utmanande men väldigt nyttigt – vi byter verkligen hela vårt sätt att tänka i grunden.

Genom hela den mödosamma processen lyfter hon fram ledarskapet i organisationen som en framgångsfaktor.

– Vi har följt Ikeas värderingar och företagskultur och kunna luta oss mot det.

Redan tidigt beslutade Ikea IT att vara öppna med planerna trots att allt inte var spikat och klart.

– Det var ett väldigt medvetet beslut. Vi vill vara ett öppet företag och uppmuntrade medarbetarna att ställa de frågor de ville. Vi var tydliga med att vi inte hade alla svar men att vi kom fram till dem pö om pö, säger Monica Skagne.

– På så vis har vi också dämpat en ryktesflora som kunnat explodera.

Målen har hela tiden varit tydliga – att it-sidan ska göra det den kan för att möjliggöra Ikeas expansion genom att snabbt få fram nya it-lösningar.

– Tillgång till kompetens är ett annat mål. Nu har vi tillgång till expertis över hela världen genom våra partner.

Dessutom har medarbetarna fått stå i fokus för processen, betonar hon.

– Både de som behövt lämna oss och de som finns kvar. Det är viktigt att se till att de får spännande och utvecklande uppgifter.

Monica Skagne har varit med ett tag i it-branschen. Redan i slutet av 1980-talet då hon kom in som utvecklare – hon erkänner att hon fortfarande kan få en kick av gamla programmeringsspråk – men tidigt intresserade sig för kopplingen mellan it och affärer. 2001 var hon Sverigechef för Framfab under en turbulent tid. Och för sex år sedan kom hon in på Ikeas it-bolag där hon sedan två år är chef och därmed har det operativa ansvaret för Ikeas applikationsverksamhet.

Samtidigt som hon känner sig både smickrad och glad av att hamna som nummer ett på CS lista är hon blygsam och framhåller sina medarbetare och hela Ikea.

– Det här är något vi gjort tillsammans och även om jag varit beställare ska alla personer som varit involverade känna sig hedrade och dela äran av denna utmärkelse. Det är ingen enmansshow – det måste du se till att skriva, säger Monica Skagne.

Fakta

  • Anna-Karin Hatt, it-minister.
  • Anette Holm, it-direktör på Stockholms stad.
  • Marie Westrin, utvecklingschef på Ericsson.
  • Lena Treschow Torell, vd på Ingenjörsvetenskapsakademin.
  • Marianne Treschow, generaldirektör på Post- och telestyrelsen, PTS.