Tietokraschen i slutet av förra året blev en påminnelse om hur mycket som kan stå på spel när it inte fungerar. Ett hårdvarufel slog ut funktioner för ett 50-tal företag och myndigheter, bland annat Apoteket.

Haveriet utreddes av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eftersom det uppfattades som samhällsfarligt.

När det gick så fel blev det också uppenbart att ansvar innebär makt och vice versa. Högst ansvarig för att nu ställa saker till rätta på Tieto är Sverigechefen Eva Gidlöf.

Hur Tieto hanterar efterverkningarna är viktigt för hur sektorn uppfattas framöver.

Fakta

2 (5) Eva Gidlöf. Sverigechef för konsultjätten Tieto.
Hennes makt blev tydlig när det stora driftstoppet slog till mot runt 50 kunder i fem dagar. För när det går snett blir makten högst påtaglig. Nu har Tieto fått allas ögon på sig och säkerheten i hela outsourcingsektorn ifrågasätts. Den som sitter i toppen är den som har makten att ställa allt till rätta igen.