CS listar Sveriges mäktigaste kvinnor, kvinnor som i en mansdominerad bransch har nått toppositioner. Det sker i en bransch vars spelregler historiskt inte alltid har varit till fördel för kvinnor.

Många av kvinnorna står inför tuffa utmaningar de närmaste åren. I listans topp finns it-chefen Monica Skagne på Ikea. Hon har två gigantiska ödesfrågor att hantera: att ro iland en av Sveriges största outsourcingaffärer och att göra det med offshoring, outsourcing till Indien.

Nummer två företräder en leverantör: Eva Gidlöf, Sverigechef på Tieto. Konsultföretaget drabbades i fjol av ett driftstopp, som drabbade många kunder. Nu står och faller förtroendet för Tieto med hennes förmåga att visa att driftstoppet var en engångsföreteelse och att utlagd drift fungerar.

Trean är en politiker, it-minister Anna-Karin Hatt. Hon är navet i den svenska it-politiken. Mycket positivt har sagts av och om henne, men väldigt lite har hänt konkret. Nu är det upp till bevis, med tydligare förslag och att gå från ord till handling.

Att topp tre har sådana profiluppdrag kan bli självgenererande och inspirera till en bättre könsfördelning i branschens toppdomäner.

Redan har den trenden börjat skönjas. Även längre ned på listan finns mängder av kvinnor som inte bara har makt, utan även står inför viktiga utmaningar.

Alla kvinnor behöver inte nödvändigtvis anta tuffa utmaningar för att lyckas. Men kvinnorna i toppen anger tonen och hur de lyckas påverkar inte bara deras egen framtid.

De kan bli viktiga föredömen för andra och förhoppningsvis bana väg för fler framgångsrika kvinnor på toppositioner i it-branschen.