Amerikanska Spaceport som utvecklar en plattform för spelutveckling har börjat publicera prestandatester för html5. I den första som nyligen publicerats mäts grafikprestanda för olika typer av mobila enheter. Namnet på rapporten är March 2012 PerfMarks: Testing HTML5 Performance Across Mobile Browsers.

Det som testas är prestanda i webbläsarna på mobiler och surfplattor med olika versionen av operativsystemen IOS och Android, samt Blackberry Playbook OS. Förutom olika versioner av Apples Iphone och Ipad märks enheter från Samsung, Motorola, Sony Ericsson, Amazon, Asus och RIM.

Resultaten av testerna är entydiga: Iphone och Ipad är överlägsna. Det som mäts är hur många bilder som kan flyttas runt på bildskärmen med en bibehållen uppdateringsfrekvens av 30 bildrutor per sekund. Det kan definitivt ses som ett mått på hur lämpliga enheterna är för att köra grafikintensiva spel.

De snabbaste versionerna av Appleenheterna är avsevärt snabbare än de snabbaste Androidenheterna. För plattor är förhållandena drygt 300 rörliga objekt för Ipad och färre än 100 för Android. För den snabbaste Iphonemodellen gäller drygt 250 rörliga objekt, jämfört med knappt 150 för den snabbaste Androidmobilen.

Även när jämförelserna gäller medelvärden för samtliga testade enheter av en viss typ och värdena för de långsammaste enheterna av olika typer går Apple segrande ur striden. Värt att notera är att variationen inom en kategori är störst för Androidmobiler. Eller med andra ord, de allra flesta Androidmobiler är klart långsammare än den snabbaste.

För att få fram bästa möjliga testresultat användes åtta olika html-tekniker för att köra testerna, Det handlar om olika funktioner som hörs hemma inom css2, css3 och html5-tekniken Canvas. Här hittar vi nyckeln till att förstå testresultaten. Iphone och Ipad får sina bästa resultat med Canvas, medan Androidenheterna är urusla på Canvas. Apple vinner helt enkelt tack vare en bättre html5-implementation.

Framöver ska Spaceport testa bland annat prestanda för animationer och för att visa text, samt ljudfördröjning.

Fakta

Man får anta att mobiler och plattor med Android kommer att klara sig bättre i den här typen av tester när Googles webbläsare Chrome blir tillgänglig på dem. Även webbläsarna Opera Mobile och Mobile Firefox borde ge bättre testresultat än de webbläsare som i dag finns inbyggda i Android.