Kina utgör ett växande cyberhot mot USA, enligt rapport från försvarsleverantören Northrop Grumman. Rapporten är skriven på uppdrag av den amerikanska kommissionen för säkerhetsrelationer mellan USA och Kina, och lades fram inför den amerikanska kongressen på torsdagen.

I rapporten uppges att Kina kan genomföra attacker mot tillverkning av och logistik runt bland annat integrerade chips och telekomutrustning. Tillvägagångssättet påminner om Stuxnet-masken, som specialutformades för att störa avancerade tillverkningsprocesser och som satte käppar i hjulet för urananrikningen i Iran. Kina kan infiltrera logistiken och distributionen i det amerikanska näringslivet och är även kapabelt att stoppa militär kommunikation, enligt säkerhetsrapporten.

Eftersom tillverkningen av mikroelektronik ofta är komplex och svårövergripbar så ökar hotbilden. Störst anses risken vara telekomindustrin. Där kan utomstående relativt enkelt förändra och manipulera utrustning för att ta kontroll över system. Falska instruktioner kan läggas in, som exempelvis gör att telekomsystemen stänger av sig själva.

Ytterligare ett hot som rapporten pekar på är relaterad till export från Kina. Tidigare har framför allt piratkopierad utrustning varit ett problem. Men hårdvaruleverantörer och distributörer kan även plantera sårbarheter i mjukvara och utrustning, som exempelvis möjliggör spioneri.

Även från den kinesiska militären ökar cyberhotet. Kinesiska armén uppges ha bildat ett helt nytt ramverk under devisen "informationskonfrontation", för att samordna nätverksrelaterade aktiviteter, cyberkrigsvapen, psykologisk krigföring och annat. Enligt rapporten har armén anammat idén att landets krigsförmåga beror på dess kapacitet att ta kontroll över motståndarens information och it-system.

Fakta

  • I rapporten pekas på olika typer av hot. Både direkta, som är relaterade till exempelvis den kinesiska militären, men också indirekta hot som följd av USAs import av högteknologisk utrustning, samt möjliga attacker mot industriella processer.
  • Det fastslås att kinesisk militär kan skaffa sig åtkomst till kritiska amerikanska nätverk för exempelvis logistik och kommandoöverföring. De kan samla in värdefulla data, samt ändra dem.
  • Kina sägs även kunna avbryta kommunikationen i USAs militära kommandonätverk C4ISR och därmed kunna begränsa USAs förmåga att vidta motåtgärder vid en attack relaterad till en kris, till exempel i Taiwan.