Ett sätt att definiera inbyggda system är att säga att det är alla produkter som inbegriper processorer och mjukvara som inte är servrar, klientdatorer, plattor och mobiler. Här ryms allt från trafikljus till kärnkraftverk, med kylskåp och industrirobotar däremellan. Det är inte så konstigt att Microsoft vill vara med på den här enorma marknaden med Windows.

Nu kommer en förhandsversion av Windows Embedded Standard 8 som är den version av Windows som är tänkt för den här marknaden. Microsoft har inte offentliggjort någon tidsplan för en skarp version.

Windows 8 Embedded ska till stora delar vara samma produkt som övriga Windows 8-versioner. En skillnad är att det är mer modulariserat. Det ska gå att plocka samman olika delar av operativsystemet i olika kombinationer. Det här passar bra för inbyggda system som är en stor och varierad målmiljö.

En likhet med övriga Windows 8-versioner är att det nya användargränssnittet Metro används.