Nationell strategi
Jan Björklunds ansvar.

Utbildningsministern bör skärpa och förtydliga de digitala målen för skolan. I dag ligger ansvaret på enstaka eldsjälar ute i kommunerna och skolorna.

– Vi måste börja högst upp och driva frågan neråt så att alla elever får samma möjligheter oavsett var de bor. Det är utbildningsminister Jan Björklund som bör vara eldsjälen på det här området.

Datorer till lärarna
Varannan saknar jobbdator.

Ungefär hälften av lärarna saknar tillgång till en egen dator, men skillnaderna är stora. Bland gymnasielärarna har nästan alla en egen dator, bland förskolelärarna bara var femte. Det gör det svårt att hantera alla administrativa uppgifter, som frånvarorapportering och kunskapsdokumentation.

– Skolan är Sveriges största arbetsplats. Att ha en egen dator är en självklarhet i resten av samhället och det behövs för att hjälpa lärarna att effektivisera sitt arbete så de kan lägga energi på det som är viktigast – den pedagogiska undervisningen.

Lärarkompetensen
Nyckeln för it i skolan.

Enligt utvärderingar gjorda av Skolverket 2009 och 2010 behövde de flesta skolorna i landet göra stora it-investeringar. Många lärare upplevde sig vara hindrade av brister i skolans utrustning. Många lärare sa sig också sakna tillräcklig it-kompetens. Att lärarna får tillgång till teknik som fungerar är en central fråga för Eva-Lis Sirén, men lärarna behöver också kontinuerlig kompetensutveckling.

– Vi måste fundera på vilken plats skolan ska ha i vårt samhälle. Vi har inte råd att låta bli att satsa på it om vi ska förbereda eleverna för samhällets krav på digital kompetens.

It för eleverna
En rättvisefråga.

I Pisa-undersökningen från 2006 framgår att Sverige ligger långt efter våra nordiska grannländer vad gäller att använda datorer i skolarbetet.

– Efter undersökningen gjordes har flera en-till-en-satsningar (en dator per elev)gjorts, därför är det svårt att säga hur bilden ser ut i dag. Många av eleverna skaffar sig sin digitala kompetens hemma. Skolan måste ge alla elever samma möjlighet att utveckla digital kompetens oavsett social bakgrund.

Fakta

44 procent av lärarna saknar tillgång till en egen dator.

Enligt en undersökning som Skop gjort åt Lärarnas tidning.

42 procent av lärarna uppger att de inte har tillräcklig it-kompetens för det pedagogiska arbetet.

Enligt en undersökning gjord av Kairos future.

11 av 19 ämnen i grundskolans läroplan nämner inte digital teknik.

6 av nio gemensamma ämnen i gymnasieskolan nämner inte digital teknik.