Regeringen har föreslagit att Säkerhetspolisen och den öppna polisen genom Rikskriminalpolisen ska få använda FRAs signalspaning. Datainspektionen har granskat förslaget och tycker inte att det är tillräckligt utrett om den öppna polisens behov väger tyngre än intrånget i den personliga integriteten. En sådan analys krävs enligt svensk grundlag.

I flera delar verkar förslaget utgå från att Rikskriminalpolisens behov per automatik är samma som för Säkerhetspolisen, enligt Datainspektionen, som tycker att de två organisationernas behov ska prövas separat.

– Vi utesluter inte att den öppna polisen har tillräckliga skäl, men det saknas en tillräckligt djup och ingående analys som påvisar det, säger Göran Gräslund, generaldirektör för Datainspektionen i ett pressmeddelande.

I yttrandet finns sju frågor som bör bedömas i en sådan analys.