Persondatorerna får inte bara allt hårdare konkurrens från smarttelefoner och surfplattor. Om två konkurrerar det som Gartner kallar "personliga moln" ut pc:n som navet i användarnas digitala livsföring, på fritiden och i jobbet, spår analysföretaget.

Om två år är molntekniken tillräckligt spridd och kraftfull för att leverera it dit användarna vill: till surfplattor, smarttelefoner och persondatorer. När det sker, så förändrar företagen hur de levererar program och tjänster till användarna.

– Marknaden skiftar från ett fokus på pc till en bred ansats, som spänner över många apparater, som smarttelefoner, plattor och andra konsumentverktyg, säger Steve Kleynhans, som är analytiker på Gartner.

Molnet blir det nya limmet som knyter ihop de än så länge fragmenterade mobila enheterna.

– Många kallar det för en post-pc-era, men det handlar inte om vad som sker med pc:n. Snarare handlar det om att det uppstår nya former av personanpassade system som befriar användarna på nya sätt, säger Kleynhans.

Gartner har identifierat ett antal megatrender (se faktaruta), som driver på den nya inriktningen mot personliga moln. Några exempel är konsumentarisering och virtualisering, liksom övergången från traditionell mjukvara till mobila appar. Annat som driver på trenden mot personliga moln är självservering hos användarna, samt en allt mer långtgående mobil användning och teknisk utveckling.

– I den här nya världen blir apparaternas tekniska specifikationer allt mer oviktiga. Användarna får ett antal olika apparater, där persondatorn är en av många val. Det blir inte en enda apparat som knyter ihop allt. Snarare blir det personliga moln som tar den rollen, säger han.

Fakta

Fem megatrender leder till att personliga moln, inte persondatorerna, blir navet i användarnas it-användning.

1. Konsumentarisering. Användarna blir allt mer kunniga och får högre förväntningar. Samtidigt får de teknik i sina händer som är lika kraftfull som den som it-avdelningen kan erbjuda.

2. Virtualisering. Mobil virtualisering är ett exempel på en trend som gör att samma mobila apparater kan användas både för konsument- och företagsbruk. Därmed sjunker kostnaderna, samtidigt som flexibiliteten ökar.

3. Appifiering. Traditionell mjukvara ersätts av appar som påverkar allt från utveckling till administration. Tidigare har apparna varit plattformsberoende, vilket ändras, där framtidens appar väntas bli mer plattformsoberoende.

4. Självservering. Användarna får inte längre informationen serverad - de söker den själva. Därför får användarna också allt fler resurser och apparater tillgängliga som gör det möjligt för dem att utföra sitt jobb.

5. Mobilboomen. Det mobila skiftet leder till att tekniken kan användas varifrån som helst och när som helst. Framtida gränssnitt blir dessutom betydligt mer sofistikerade än dagens knappmenyer och plattgränssnitt. Några exempel är taligenkänning, samt gränssnitt som styrs av kroppsrörelser.