Kina utgör ett växande cyberhot mot västvärlden, enligt en rapport från försvarsleverantören Northrop Grumman.

Rapporten är skriven på uppdrag av den amerikanska kommissionen för säkerhetsrelationer mellan USA och Kina, och lades fram till den amerikanska kongressen i slutet av förra veckan.

I rapporten uppges att Kina kan genomföra attacker mot tillverkningen av bland annat integrerade chips och telekomutrustning.

Tillvägagångssättet påminner om Stuxnetmasken, som specialutformades för att störa avancerade tillverkningsprocesser och som satte käppar i hjulet för urananrikning i Iran.

Kina kan infiltrera logistiken och distributionen i det amerikanska näringslivet och är även kapabelt att stoppa militär kommunikation, enligt säkerhetsrapporten.

Eftersom tillverkningen av mikroelektronik ofta är komplex och svåröverskådlig så ökar hotbilden. Störst anses risken vara för telekomindustrin. Där kan utomstående relativt enkelt förändra och manipulera utrustning för att ta kontroll över system. Falska instruktioner kan läggas in, som exempelvis gör telekomsystemen stänger av sig själva.

Ytterligare ett hot som rapporten pekar på är relaterad till export från Kina. Tidigare har framför allt piratkopierad utrustning varit ett problem. Men hårdvaruleverantörer och distributörer kan även plantera sårbarheter i mjukvara och utrustning, som möjliggör spioneri.

Även från den kinesiska militären ökar cyberhotet. Kinesiska armén uppges ha bildat ett helt nytt ramverk under devisen ”informationskonfrontation”, för att samordna nätverksrelaterade aktiviteter, cyberkrigsvapen, psykologisk krigföring och annat. Enligt rapporten har armén anammat idén att landets krigsförmåga beror på dess kapacitet att ta kontroll över motståndarens information och it-system.

Fakta

  • I rapporten pekas på olika hot. Både direkta hot, är relaterade till den kinesiska militären, men även indirekta hot som följd av USAs import av högteknologisk utrustning, samt möjliga attacker mot industriella processer.
  • I rapporten sägs att kinesisk militär kan skaffa sig åtkomst till kritiska amerikanska nätverk för exempelvis logistik och kommandoöverföring.