Itello i Stockholm utvecklar och säljer ett system som heter Inca för att hantera personförsäkringar. Det används för alla typer av personförsäkringar, som exempelvis tjänstepensioner, sjukförsäkringar och kapitalförsäkringar.

Inca används till exempel av Swedbank och AMF för att hålla reda på pensioner åt företagens kunder. Det kan handla om att göra utbetalningar eller att beordra andra transaktioner som är kopplade till pensioner.

I nuläget har man sex kunder. Merparten av deras pensionsrelaterade verksamhet utförs i Sverige.

Det finns runt 30 utvecklare på Itello som arbetar med det grundläggande systemet. Lägg till ett tiotal som är inriktade på kringliggande funktionalitet, till exempel integration med andra system.

Hur är det på Itello, företaget kör väl agila metoder som ”alla andra”?

Dmitry Palagin som är utvecklare och Jacob Funck som är utvecklingschef på Itello skruvar lite på sig och ser smått obekväma ut, innan Dmitry Palagin berättar att man använder den agila metoden Scrum internt. Det innebär normalt att körbara nya versioner av ett system levereras ofta, men kanske inte så ofta som man ska enligt metoden.

– Det finns ingen kund som kan ta emot en ny version av systemet var tredje vecka. Vissa delprojekt är dessutom för stora för att vi ska kunna leverera nya versioner så ofta, säger Dmitry Palagin.

– Jag tror på värderingarna bakom de agila metoderna, inte minst tonvikten på kommunikation mellan projektmedlemmar. Men jag tror också att det effektivaste sättet att lägga locket på kreativitet är att försöka skapa en perfekt process, även om man arbetar agilt, och att det håller på att hända på många företag, säger Jacob Funck.

Den mest komplexa delen i arbetet på Itello är inte att skapa de nya funktionerna, utan att komma fram till vilka funktionerna ska vara. Man måste ha designen klar för sig innan den tas in i en iteration, eller i en sprint som det heter i metoden Scrum, se faktaruta.

– Det kan ta tre månader att lösa designproblem. Det kräver att personer med verksamhetskunskap är med i arbetet och det krävs samtal med kunderna. Vi har formaliserat det här arbetet till viss del, men det är upp till de inblandade till stor del, säger Dmitry Palagin.

Kontentan av resonemangen är enkel att formulera: Visst är grundtankarna med agila metoder bra, men de erbjuder ingen heltäckande lösning för hur man ska arbeta med utveckling av komplexa system.

Dessutom kan en utvecklingsorganisation i många fall inte kan styra i detalj hur arbetet ska utföras. På Itello är det inte bara interna resonemang som styr.

– Vi påverkas av hur våra kunder arbetar, och även av andra systemleverantörer, säger Dmitry Palagin.

Vad gäller andra systemleverantörer påverkar de dels genom hur de arbetar med kunder som är gemensamma med Itello, dels under direkt samverkan med Itello när integrationsfrågor ska lösas.

En ytterligare anledning att se upp med övertro på metoder är att individens insats kan förminskas:

– Anledningen till att vi sitter här i Stockholm och utvecklar i stället för att outsourca arbetet är att vi har smarta människor anställda som kommunicerar med varandra, säger Jacob Funck.