Nästan alla brott i dag har någon form av it-koppling men polisernas kunskaper har inte hängt med i utvecklingen. Därför har rikspolischefen gett en grupp på Rikspolisstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag om hur kompetensnivån kan höjas. Gruppen leds av it-brottsexperten Anders Ahlqvist.

– Vi räknar med att ta fram ett första förslag till sommaren. Om det går igenom gör vi ett andra, mer detaljerat, förslag om hur vi ska gå vidare, säger han.

Tanken är inte att göra alla poliser till it-experter utan det som behövs är att höja grundkunskaperna hos alla ute på fältet.

– Alla måste få de baskunskaper som krävs för att göra rätt förstahandsåtgärder när det kommer in en polisanmälan. De måste veta hur man säkrar bevis när det gäller it-relaterade brott. Vilka åtgärder som måste vidtas och vad som gäller helt enkelt. I dag ingår inte det här i polisutbildningen.

Anders Ahlqvist poängterar att det inte längre bara handlar om en speciell sorts brott utan att det finns it-koppling i nästan all brottslighet.

– Ta skjutningen på Stureplan i förra veckan. Där ligger det en mängd filmer på nätet som kan vara bevismaterial – det gör det till ett it-relaterat brott.

Och det är just grundkunskaperna ute i kåren som brister.

– Svensk polis har ingen brist på specialister, det finns runt 200 it-forensiker som jobbar heltid. Problemet är att de får ägna tid åt rutinmässiga saker i dag – så om det i stället kan göras ute på fältet så lösgör det resurser.

Hur det rent praktiskt ska gå till att ge landets alla 30 000 polisanställda bättre it-kunskaper är inte klart ännu, det är sådant som förstudiegruppen tittar på. Men Anders Ahlqvist tänker sig att det handlar om någon form av interaktiv utbildning.

– Att skicka alla poliser på kurs känns inte så realistiskt. Det finns en hel del konkurrerande verksamhet också – som till exempel den ordinarie verksamheten.

Tidigast kan en sådan interaktiv utbildning dra igång under nästa år.

– Fast bara om allt rullar på optimalt och vi är duktiga och lyckas i förhandlingarna. Det tar tid innan sånt här kommer på plats, säger Anders Ahlqvist.

– Samtidigt är det här något som alla poliser måste kunna. I dag kan alla poliser en hel del om fordon. Nu måste de veta en del om it också – det är nästa steg

Fakta

2011 polisanmäldes 38 564 it-relaterade brott i Sverige. Det är mer än fyra gånger så många som för sex år sedan. Det som formellt klassas som it-brott är brott som faller under någon av kategorierna dataintrång, bedrägeri med hjälp av internet eller datorbedrägeri.
I dag klaras bara ett av åtta polisanmälda it-brott upp.