Direktivet innebär en skyldighet för operatörer att lagra trafikuppgifter från internet- och telefontrafik för brottsbekämpande syften.

Samtliga partier utom Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstade ja till att införa direktivet. Justitieutskottet lägger samtidigt till ett förslag om att riksdagen ska godkänna regeringens föreskrifter på området, det vill säga sådant som handlar om mängden uppgifter som ska lagras. Regeringspartierna i utskottet "utgår ifrån" att det är bara i början som riksdagen ska behöva tillfrågas.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot justitieutskottets beslut, eftersom de menar att regeringens analys av lagens konsekvenser är bristfällig och att det finns stor risk för missbruk. De ifrågasätter också om datalagring över huvud taget är effektivt för brottsbekämpning.

Sverigedemokraterna har lämnat en reservation om att trafikuppgifter inte ska få lagras utanför Sverige, men står annars bakom förslaget.

Riksdagen fattar beslut om att införa datalagring i Sverige den 21 mars.