Ett mycket effektivt sätt att förhindra rapportering från en viss plats är att hindra folk från att se det. Ett populärt sätt är att inte tillåta någon komma i närheten och att spärra all kommunikation genom att stänga internetåtkomsten och alla telefonnätverk.

Att stänga av internet är dock farligt för en stat då det kan ge den problem. Mer effektivt är att sakta ner uppkopplingen så att det inte går att skicka eller ta emot filer.

I förtryckarstater är det väldigt vanligt att blockera hemsidor. Sociala nätverk hör till de mest drabbade. Är de inte blockerade så kan de vara till hjälp under polisförhör. Tortyr är inte längre “nödvändigt” när allt som krävs är lösenord till en dissidents nätverk.

Bloggar är ett vanligt sätt att föra propaganda på. Antingen kan någon som arbetar för staten blogga om det som de vill få ut till folket eller så kan bloggare som är kritiska mot det sittande styret gripas för att ha konspirerat mot staten.

Att gripa motståndare är ett utbrett sätt att hålla kvar makten. Det är inte ovanligt att medborgare dör i fängelset. 2011 var det dödligaste året hittills för så kallade netizens, en blandning mellan orden internet och citizenz (medborgare). I Indien, Syrien, Mexiko och Bahrain har nätaktivister dödats.

I Syrien och Bahrain har många häktade nätaktivister torterats. Bloggare i Egypten har behandlats förnedrande under förhör.