Nu görs tunga investeringar i fiberoptiska nät. Enbart Teliasonera investerar totalt åtta miljarder kronor, varav fem miljarder i Sverige fram till 2014. Utbyggnaden har under ett antal år gått i stå.

De flesta som har tillgång till fiberbredband bor i städer och tätorter, men än så länge har villaområden fått nöja sig med bredband via kopparnätet eller koaxialkopplingar.

– Vi har hittills varit dåliga på utbyggnad i villaområden, säger Freenasp Mobedjina, bredandsstrategichef på Teliasonera.

Nu ska det bli ändring på det. Den nya fibersatsningen tar vid där den förra slutade och inom några år kommer även många villaområden att få tillgång till fibernätet. Teliasonera är en av de största investerarna, men även flera stadsnät fortsätter bygga fiber.

– Det handlar om investeringar i miljardklassen på fem år. Det är lite mer fart på alla fronter, men på just fiber ser vi en brant uppgång, säger Stefan Albertsson, vd på Eltel.

Eltel är en av aktörerna som bygger näten. Företaget räknar med att kunna ansluta runt 50 000 nya hushåll varje år under fem års tid, i första hand i villaområden kring storstäderna.

– Man började dra fiber till större hyresfastigheter i storstäderna. Nu börjar anslutningarna till villor, säger Stefan Albertsson.

Enligt ny statistik från kommunikationsmyndigheten PTS, framgår att utbyggnaden av fibernätet inleddes för två år sedan. Förra året ökade tillgången till fibernätet med drygt sex procentenheter jämfört med 2010, till nästan 40 procent av befolkningen. På arbetsplatser ökade tillgången med drygt sju procentenheter.

Den största tillgången finns som väntat i tätorter och småorter, där nästan halva befolkningen har tillgång till fibernätet. Utanför tätorterna är tillgången betydligt sämre. Där har inte ens tio procent av befolkningen tillgång till fibernätet.

Fakta

Villorna har hittills varit en blind fläck för Telia, som är den i särklass viktigaste aktören när det gäller fiberutbyggnad men i somras deklarerade företaget att det satsar fem miljarder kronor fram till 2014 på att bygga ut fiber i Sverige.

Målsättningen är att förse totalt en miljon svenska hushåll med fibernät, vilket skulle innebära mer än en fördubbling jämfört med i dag. Enligt inofficiella uppgifter har Telia i dag omkring 450 000 hushåll under sitt fiberparaply.