Vad har hänt?

Försvarsmakten har i flera veckors tid dragits med stora störningar i hanteringen av reservmateriel. Problemen, som beskrivs som allvarliga, finns både på Försvarsmaktens centrallager i Arboga och på de 17 garnisonslagren runt om i landet. Det har medfört att in- och utleveranser inte fungerat. Konsekvensen har bland annat blivit att Försvarets verkstäder inte kunnat få de reservdelar som behövs och att fakturor till ”civila” leverantörer inte har kunnat betalas. Computer Swedens källor beskriver läget som kaotiskt.

Vad ligger bakom?

Orsaken till störningarna är att Försvarsmakten den 17 februari sjösatte de senaste delarna i Prio, som är namnet på det heltäckande it-system som myndigheten inför. Prio bygger på lösningar från den tyska affärssystemsleverantören SAP och projektet har i dagsläget pågått i åtta år.

När logistikdelen av systemet togs i drift i februari uppdagades en rad problem – tekniska systemfel, bristande kunskap hos användarna, bristande arbetsrutiner och felaktiga roller och behörigheter är några av dem. Följden blev att verksamheten i logistikkedjan låg helt nere under flera dagar och när den väl kom igång var den på mycket ”låg nivå”, enligt Försvarsmaktens interna information.

Vilka åtgärder har satts in?

Knappt en vecka efter systemskiftet skickade projektledningen och leverantören IBM ett ”akutteam” till Arboga för att analysera läget och ta fram åtgärder för att lösa de mest akuta problemen. Sedan dess har styrkan utökats från en handfull till mellan 20 och 25 personer som konstant funnits ute i verksamheten för att ge stöd.

Den så kallat extraordinära supportpersonalen har fått styra upp processen för in- och utleveranser, och utbildat personal på plats i hur systemet och flödet i det är tänkt att fungera.

När är problemen lösta?

Flödet av reservdelar har kommit i gång men går fortfarande trögt. Det är ännu för tidigt att säga hur länge störningarna kommer att hålla i sig, men enligt Försvaret är prognosen god. Den extrainsatta personalen från projekt Prio och IBM kommer att finnas på plats på centrallagret i Arboga och på garnisonslagren så länge problemen håller i sig.

Påverkar detta resterande delar i SAP-projektet?

Nej, enligt Försvarsmakten håller projektet både tidsplan och budget. De sista stegen i införandet, som ska ske under 2013, håller just nu på att upphandlas och det ska vara klart till sommaren.

Budgeten för projektet ligger på 2,5 miljarder kronor men totalkostnaden inräknat bland annat utbildning ligger på omkring 4 miljarder kronor. De system som sjösattes den 17 februari har en budget på omkring 800 miljoner kronor.