Det är inte tekniska fel i det SAP-baserade Priosystemet som ställt till problem i Försvarsmaktens logistikhantering. Även om vissa justeringar fått göras i it-systemet handlar det främst om att myndighetens personal inte fått tillräcklig utbildning innan Prio togs i drift.

– Systemet har inte fler barnsjukdomar än vad vi trodde innan driftsättning och det beter sig i stort som förväntat. Vi har dock underskattat behovet av utbildning och den stora utmaningen just nu är att ta fram nödvändiga verksamhetsregler samt att utbilda användarna att lära sig hantera systemet, det tidigare de är vana vid har funnits i cirka 30 år. Vissa justeringar av systemet kommer också att vara nödvändiga att göra, säger flottiljamiral Thomas Engevall som är chef för Projekt Prio.

När CS når Thomas Engevall har han just varit på plats på centrallagret i Arboga för att få en bild av läget, och han beskriver prognosen som god.

– Vi är sakta men säkert på väg åt rätt håll. Sedan har vi en backlog på mindre åtgärder som kommer att ta ett antal månader att beta av.

Priosystemet har tidigare haft problem med felaktiga löneutbetalningar, något som bland annat slagit mot den svenska utlandsstyrkan i Afghanistan. Men enligt Thomas Engevall har störningarna inte nått så långt den här gången.

– Störningarna i reservmaterielförsörjningen har inte påverkat våra insatta förbands förmåga att lösa sina upgifter, varken utomlands eller i Sverige.

Fakta

Projekt Prio har genom åren fått kritik från Statskontoret för bristande styrning och verksamhetskoppling. Regeringen har också krävt avrapporteringar på de exakta kostnaderna och kalkylerna.

Projektet har varit nedläggningshotat flera gånger. 2010 ville regeringen veta hur mycket det skulle kosta att avbryta projektet, och 2011 föreslog en regeringsutredning att införandet skulle stoppas.

Men Försvarsmakten, som ser Prio som en vital del i myndighetens nya organisation, har fått sin vilja igenom och kunnat driva projektet vidare.

Bakgrunden för Projekt Prio är ett uppdrag från regeringen att ordna ett rättvisande ekonomi- och redovisningssystem. Försvarsmakten har sedan lagt ribban högre än så, och infört ett system som täcker hela verksamheten, inklusive logistik och personalhantering.