Aldrig tidigare har en så ambitiös plan presenterats för Java som nu. Oracle berättar om vad som är att vänta så långt fram som till 2021.

Informationen om kommande Javaversioner, se faktaruta, presenterades av Oracles evangelist Simon Ritter på konferensen Qcon i London nyligen. Han pratade om nya Javaversioner som är planerade ända fram till 2021.

Det är, milt uttryck, mycket på gång.

Från och med version 10 ska Java få ett enhetligt typsystem, alltså bara ett internt sätt för att representera data. Som det är i dag är vissa, ofta använda, datatyper primitiva, medan resten är objekt. I framtiden ska allt representeras i form av objekt, även enkla datatyper som heltal.

Anledningen till förändringen är främst att Javakod ska bli mer enhetlig, vilket ger enklare programmering. En annan tänkbar anledning är att de som arbetar med att vidareutveckla Java är trötta på att få höra att det inte är ett ”äkta” objektorienterat språk när umgås med andra programmerare på konferenser, men det är en spekulation.

Ett mål för kärnan i Javamiljön, den virtuella maskinen (JVM), är att den ska bli självoptimerande. Optimering av datastrukturer från och med version 9 ska bidra till det. Exempel på det är bättre hantering av 64-bitars data och stora vektorer. För version 10 finns optimering av flerdimensionella vektorer med i planerna.

Den virtuella Javamaskinen ska också göra bättre i från sig i virtualiserade miljöer, ett exempel är att kunna dela minne mellan olika instanser på ett bättre sätt. De här nyheterna ska komma redan i version 8. Bland ytterligare planer från och med version 9 märks anpassning till grafikprocessorer och bättre hantering av Oracles databasspråk PL/SQL.

Det som är oklart i dag är hur mycket nytt Javaprogrammerare kommer behöva lära sig och hur bakåtkompatibilitet med äldre Javaversioner påverkas.

Fakta

Javaversioner brukar presenteras i form av SE-standarder. SE står för Java Platform, Standard Edition. SE-versioner följs åt av JDK som är Oracles öppna standardimplementation av Javamiljön. JDK står för Java Development Kit. De aktuella versionerna är Java SE 7 och JDK 7.
I framtiden planeras följande versioner:

  • Version 8 sommaren 2013.
  • Version 9 – 2015.
  • Version 10 – 2017.
  • Version 11 – 2019.
  • Version 12 – 2021.