Vinnovas planerade miljonsatsning på öppna data presenterades i samband med ett seminarium anordnat av Stiftelsen för internetinfrastruktur, Punkt SE. Myndigheten ska nu ta in förslag på hur pengarna ska fördelas.

– Vi ser att det finns en tydlig motivbild. Vi vill stärka svensk kompetens kring att publicera data och vi vill öka användningen i Sverige av öppna data. Det är grunderna i satsningen, sa Alexander Nilsson, handläggare på Vinnova under seminariet.

Runt fyra miljoner kronor skjuter myndigheten till i den pengapott som ska gå till att stimulera användande av öppna myndighetsdata.

– Vi vill gärna se effekter redan i höst. Det skulle vara till exempel att fler öppna datakällor publiceras, att vi får föregångsexempel eller ger incitament för dataägare att öppna sina källor, sa Alexander Nilsson.

Under seminariet på Punkt SE presenterade även forskarna Erik Lakomaa, från Handelshögskolan i Stockholm, och Jan Kallberg från University of Texas at Dallas, delar av sin undersökning om företagens vilja att betala för öppna data.

En enkät som de genomfört bland it-entreprenörer visar att en majoritet vill se billiga, öppna myndighetsdata och att man kan tänka sig en flytt om det är möjligt att få tag i samma dataunderlag på någon annan plats.