– Jag hade själv problem att lära mig läsa när jag var liten eftersom de tryckta bokstäverna inte såg likadana ut som dem som vi skulle skriva själva, säger Karin Ohlis.

I 40 år har hon arbetat som lärare, framför allt med att hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter.

När datorerna började komma in i skolan skapade hon därför ett typsnitt som ser ut som de bokstäver barnen själva ska forma. Det blev starten på hennes företag Skolstil.

I början handlade det om pc, men nu har Karin Ohlis gått vidare till Ipad och skapat en app där inte bara bara hennes nya teckensnitt och bokstavsljud finns med utan också kopplas till talsyntes.

– Det lade jag till när jag hörde om den nya metoden att skriva sig till läsning, säger hon.

– När barnen skriver kan de höra ljudet för varje bokstav. När de trycker mellanslag läses hela ordet upp. Lärare har berättat för mig hur barnen som inte kan bokstavsljuden har hörlurarna på ett par månader – men sedan tar de av dem. Då behövs inte längre det stödet. Så när Jan Björklund säger att det här inte är bra – då har han fel!

Men trots att appen har gått väldigt bra – ”den kom ut 14 februari och låg etta på topplistan två dagar senare – men sen kom Zlatans bok ut” – så är det långt kvar innan hon får tillbaka det hon lagt ut på appen.

– Ja, då får nog alla i Sverige köpa den... i alla fall betydligt fler än i dag. Det går ju inte att ta över 30 kronor för en app så vårt pris är på 22 kronor.

I stället satsar hon på att få ut den i andra länder. Den finns redan på engelska och norska och det finns planer för appar på spanska, franska, tyska och danska också.

– Det jag inte vet så mycket om är hur jag ska marknadsföra dem i de olika länderna. Jag måste lära mig mer om hur Appstore fungerar och hur jag ska göra, säger Karin Ohlis.

Nu är hon pensionär och större delen av hennes tid går åt till arbetet med Skolstil. Nästa tanke är att skapa en ny app för själva skrivandet som ska visa hur bokstäverna formas.

– Jag har träffat många människor med läs- och skrivsvårigheter och vill göra det jag kan för att förhindra det lidandet.

Fakta

  • 1999 börjar Skolstil för pc säljas.
  • Den 14 februari i år kom Skolstil för Ipad, nu också kopplad till talsyntes.
  • Hittills har runt 2 000 exemplar av appen laddats ner.