UPPDATERAD: Lagförslaget gick igenom med klar majoritet, eftersom regeringen har Socialdemokraterna på sin sida. Röstsiffrorna blev 233 ja-röster och 41 nej-röster. 19 ledamöter avstod.

Datalagringsdirektivet har varit en het potatis i många år. Det drevs igenom i EU redan 2006 av Sveriges dåvarande justitieminister Thomas Bodström (S) och hamnade till slut på riksdagens bord förra året. Då röstade dock riksdagen för en bordläggning av förslaget i ett år.

Datalagringen innebär att operatörerna åläggs att spara trafikuppgifter om internet- sms- och teletrafik, det vill säga vem som kommunicerar med vem och när det sker. Innehållet i kommunikationen ska inte lagras. Syftet är att ge de brottsbekämpande myndigheterna bättre verktyg.

Kostnaden för det hela är omdiskuterad. Regeringens beräkningar har talat om 200 miljoner kronor, medan operatörerna flaggat för kostnader på 1 miljard. Hela kostnaden kommer att läggas på operatörerna.

EU-domstolen har fällt Sverige för att inte ha infört direktivet i tid, egentligen skulle det ha införts redan för fem år sedan. Sverige kan därför räkna med höga böter, notan för förseningen väntas hamna på omkring 70 miljoner kronor.

De nya lagringsreglerna börjar gälla från den 1 maj.